dr
Natalia
Bloch
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
realizacja grantu NCN FUGA

Zajmuję się antropologią mobilności przestrzennej ludzi, zwłaszcza w kontekście postkolonialnym, oraz umobilnianiem samej antropologii. Prowadziłam badania w obozach uchodźców tybetańskich oraz wśród pracowników sektora turystycznego w Indiach, jestem też zaangażowana w projekty migracyjne w Polsce. Jestem autorką książki Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, współredaktorką publikacji poświęconych tematyce migracyjnej (Od gości do sąsiadów, Nie dość użyteczni) oraz zbiorów reportaży antropologicznych (Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem, Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej). Mam przyjemność być laureatką Pióra Nadziei – Dziennikarskiej Nagrody Amnesty International za reportaż Nie jesteśmy Buddami, kuratorką wystawy „Wszyscy jesteśmy migrantami” oraz autorką tekstów dla portalu post-turysta.pl.

Obszary zainteresowań

antropologia mobilności (uchodźstwa, migracji, turystyki), krytyka postkolonialna i kolonialne dziedzictwo, wyzwania metodologiczne w badaniu mobilności, imigranci w Polsce, diaspora tybetańska, Indie

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Od 2010 roku pracuję jako adiunktka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM i jestem zaangażowana w projekty – badawcze i praktyczne – Centrum Badań Migracyjnych UAM. Obecnie odbywam w IEiAK UW staż podoktorski finansowany przez NCN w ramach konkursu FUGA. Realizowany projekt badawczy nosi tytuł: Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach. Ku niesedentarystycznej antropologii

Pracę doktorską napisałam na podstawie badań terenowych zrealizowanych w obozach uchodźców tybetańskich w Indiach. Była ona poświęcona uchodźstwu jako międzynarodowemu reżimowi, procesom narodotwórczym w diasporze i zagadnieniom tożsamościowym w drugim pokoleniu uchodźców. Jej rezultaty zostały opublikowane w książce Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011). Uczę antropologii migracji, antropologii turystyki, krytyki postkolonialnej i prowadzę warsztaty z krytycznego czytania i pisania reportaży.

 

 

Publikacje

KSIĄŻKI:

Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej) [red.], Poznań: Centrum Kultury ZAMEK 2016.

Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [red. wspólnie z I. Main i K. Sydow], Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2015.

Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem [red. wspólnie z A. W. Brzezińską, przy współpracy B. Warkockiego i M. Wosińskiej],  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2013.

Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Seria: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011.

Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej [red. wspólnie z E. M. Goździak], Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM 2010.