dr Maria Małanicz-Przybylska

adiunkt
Zakład Antropologii Etniczności i Studiów Globalnych

Kontakt

maria.malanicz-przybylska@uw.edu.pl
+48 22 5531656

Obszary zainteresowań

antropologia muzyki, antropologia współczesności, kwestie tradycji i tożsamości w kontekście współczesności, film etnograficzny, dziedzictwo niematerialne, tradycja, ludowość współczesna

badania: Białoruś, Ukraina, Mazowsze, Kurpie, Serbia, Podhale, Wilamowice, Warszawa

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

2017 - praca doktorska pt. „Tradycja i współczesność na Skalnym Podhalu – studium z antropologii muzyki”, napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Malewskiej-Szałygin, prof. UW.

 • od 2016 badania nad muzyką Wilamowic
 • od 2011 badania do pracy doktorskiej na Podhalu
 • od 2010 praca w redakcji czasopisma (op.cit.,)
 • 2008-2009 badania etnomuzykologiczne w serbskiej Guczy
 • 2006-2007 badania do pracy magisterskiej na ukraińskim Wołyniu

Realizacja filmów etnograficznych (wspólnie z Polą Rożek):

 • "Tradycja to jest to, co kocham najwięcej" - 2007
 • "Podróż z profesorem Pokropkiem" - 2008
 • "Śpiew na Mazowszu" - 2009
 • "Skrzypce na Mazowszu" - 2009
 • "Etnograf z kamerą" - 2010
 • "Opowieść na dwa głosy" - 2010
 • "Orkiestra gra... a ty patrz" 2012

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • Laboratorium etnograficzne „Tradycja i nowoczesność w kulturze współczesnych mieszkańców Podhala”
 • Laboratorium etnograficzne „Kultura ludowa w mieście"
 • Antropologia muzyki
 • Tradycja jako narzędzie badawcze i analityczne
 • Dziedzictwo w myśli społęcznej i humanistycznej
 • Etnografia i etnologia polska wczoraj i dziś

Publikacje

 • Pop opera Mariusza Trelińskiego, „(op.cit.,)” nr 42/2011, s. 57-61.
 • Góralszczyzna istnieje...?, „Konteksty“ 1/2013, s. 172-177.
 • Góralskie muzyczki i muzykantki – kobiety w kulturze muzycznej współczesnego Skalnego Podhala, „LUD” t.98/2014, s. 277-298.  
 • Co słychać na Podhalu – red. i wstęp. M. Małanicz-Przybylska, 2014, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
 • O wieloznaczności dziedzictwa muzycznego Podhala – „Rocznik Antropologii Historii”, 2016, rok V (9), s. 87–108.
 • Skąd jesteśmy, kim jesteśmy? [w:] Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością, Warszawa 2016, Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, s. 81-88.
 • Między dźwiękami Skalnego Podhala. Współczesna góralszczyzna, 2018, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.