Badania statutowe

Ze środków na badania statutowe, przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, finansowana jest podstawowa działalność naukowa jednostek naukowych. 

Kwota przekazywana do dyspozycji poszczególnym Instytutom w ramach środków finansowych na działalność statutową, jest ustalana co roku wedle algorytmu przyjętego przez Radę Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Zasady podziału środków finansowych na działalność statutową przekazywanych do dyspozycji Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW - pobierz dokument