Praktyki zawodowe

Podstawowe informacje o praktykach zawodowych 

Strona w przygotowaniu

Opiekun praktyk zawodowych w roku ak. 2019/2020 - dr Wojciech Lipiński