Praktyki zawodowe dla studentów

Pełnomocnik ds. praktyk w IEiAK UW - dr Wojciech Lipiński