Koła Naukowe w IEiAK UW


 

Koło Naukowe "Etno"

Logo KołaKoło Naukowe Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW "Etno" jest kontynuacją Koła Naukowego Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, jednego z najstarszych i najbardziej aktywnych kół naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, założonego już w latach siedemdziesiątych. Członkami Koła są studenci etnologii, a także studenci innych kierunków zainteresowani problematyką antropologiczną.

Zasadniczym polem działalności Koła jest organizowanie wyjazdów naukowych, konferencji studenckich, seminariów naukowych, spotkań dyskusyjnych oraz prezentacja dorobku członków Koła. Od lat organizowany jest Przegląd Filmów Etnograficznych "Oczy i Obiektywy", na którym prezentowane są filmy z całego świata. W ramach przeglądu nawiązana została współpraca m.in. z Royal Antropological Institute w Londynie oraz antropologami z Niemiec, Austrii, Czech, Litwy, Rosji i in.

W ramach działalności Koła odbyło się kilkadziesiąt wyjazdów badawczych sfinansowanych częściowo przez Radę Konsultacyjną d.s. Studenckiego Ruchu Naukowego, Fundację im. Stefana Batorego oraz Polską Fundację Upowszechniania Nauki, m.in. do Irlandii, Turcji, na Syberię, do Iranu, Mongolii, Dagestanu, Kirgistanu, Meksyku, Peru.

Przygotowania do badań terenowych i opracowywanie zebranych materiałów są koordynowane przez specjalistów z IEiAK i innych ośrodków uniwersyteckich w Polsce i za granicą. Na bazie przywiezionych materiałów powstało wiele publikacji do czasopism naukowych i prasy. Niejednokrotnie zebrane dane stanowiły bazę dla prac magisterskich uczestników badań i były podstawą do ich dalszej pracy naukowej. Wśród obecnych pracowników i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Polskiej Akademii Nauk są osoby niegdyś współtworzące Koło.

24 maja 2023 r. odbyliśmy spotkanie założycielskie, na którym wybraliśmy zarząd w składzie: Kuba Busz (przewodniczący), Marysia Bartosz (zastępczyni), Piotrek Kwiatkowski (skarbnik), Mikołaj Witkowski (sekretarz). Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie i zachęty do reaktywacji koła prof. Annie Malewskiej-Szałygin oraz dr Helenie Patzer. 

Warto jeszcze podkreślić, że w działalność naszego "Etnokoła" zaangażowali się studenci wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich na etnologii. Mamy pełno pomysłów na spotkania, wyjazdy i różne aktywności.

Opiekunka naukowa: dr Maria Małanicz-Przybylska

Przewodniczący - Jakub Busz
Zastępczyni - Maria Bartosz
Skarbnik - Piotr Kwiatkowski
Sekretarz - Mikołaj Witkowski

Projekt logo: Ludwika Kozak, II r. IEiAK UW

Kontakt:

koloetnoieiak@uw.edu.pl
kolo-etno.blogspot.com
www.facebook.com/koloetno      
https://www.instagram.com/kolo.etno/ 

Udzielamy informacji na temat składania wniosków o dofinansowanie i refundacje projektów badań naukowych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach Rady Konsultacyjnej oraz Fundacji UW.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Antropologii Publicznej i Zaangażowanej (IKNAPiZ)

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Antropologii Publicznej i Zaangażowanej (IKNAPiZ) skupia ludzi, którzy starają się poszerzyć przestrzeń antropologicznej działalności i otwierać antropologię na inne dyscypliny. Chcemy przezwyciężyć stereotyp antropologii niepodejmującej tematów współczesnych i aktualnych. Samą antropologię postrzegamy jako naukę dostarczającą narzędzi do tworzenia wiedzy na temat otaczającej nas rzeczywistości, jak też do analizy mechanizmów społecznych i kulturowych.

Naszym celem jest uczynienie antropologii pełnoprawną dziedziną akademicką i publiczną, która nie boi się zabierać głosu w kluczowych społecznych debatach, oraz ukazanie wartości zaangażowanej etnografii. Wierzymy bowiem, że metodologia badań antropologicznych umożliwia reprezentację narracji umieszczonych na marginesach oficjalnych dyskursów.

IKNAPiZ działa jako kolektyw, w którym każdy ma takie same prawa i obowiązki, możliwość wypowiedzi i uczestnictwa w projektach. Wszystkich zainteresowanych współtworzeniem antropologii publicznej i zaangażowanej zapraszamy do włączenia się w nasze działania!

Opiekunka naukowa: dr hab. Agnieszka Kościańska

Michał Martin Szczepaniak - michszczepaniak142@gmail.com (PREZES)

Antoni Lisowski - lisantowski@gmail.com  (WICE-PREZES)

Marta Bareja - marta.bareja92@gmail.com

Patrycja Fijałkowska -  happilyevercadaver@vp.pl


Kontakt

iknapiz@gmail.com
iknapiz.blogspot.com
www.facebook.com/iknapiz

 

W latach ubiegłych w naszym instytucie działały również

Koło Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa 

Strona
Facebook

oraz Koło Naukowe Antropologii Politycznej

Facebook

Powiązane materiały