Seminarium Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych

W ostatnich latach powiększa się grono osób zainteresowanych analizą społeczno-kulturowych wymiarów jedzenia: zarówno pożywienia jak i praktyk i zwyczajów związanych z jego wytwarzaniem, nabywaniem, przygotowywaniem, spożywaniem etc. Stąd zrodził się pomysł stworzenia cyklicznych spotkań, które umożliwiłyby zarówno doświadczonym, jak i początkującym badaczom w tej dziedzinie, wymianę myśli i wiedzy, wzajemną inspirację oraz nawiązanie kontaktów badawczych.

Od kwietnia 2013 r. spotykamy się oficjalnie, zwykle raz w miesiącu w IFIS PAN lub w IEiAK UW. Seminaria mają charakter interdyscyplinarny, trwają ok. dwóch godzin, pierwsza część ma formę wykładu wygłoszonego przez zaproszonego gościa, druga poświęcona jest dyskusji na temat prezentacji oraz zaproponowanych przez prelegenta/kę tekstów czy artykułów. Zaproszeni goście reprezentują różne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych (od historii społecznej, przez antropologię, socjologię, kulturoznawstwo, filozofię, geografię społeczną po etnobotanikę) Minione spotkania dotyczyły takich zagadnień m.in. jak etyczne i prawne aspekty uboju rytualnego; żywienia w warszawskich szkołach podstawowych, relacji między wegetarianizmem i feminizmem, procesów tworzenia dziedzictwa kulturowego czy zmiany wzorców konsumpcji jedzenia.

Organizatorkami seminarium, czuwającymi nad ich programem merytorycznym są:

dr Renata E. Hryciuk, adiunktka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, gdzie od 2008 roku prowadzi zajęcia z antropologii jedzenia i konsumpcji. Od 2011 realizuje badania nad genderowymi aspektami turystyki kulinarnej i przekształceniami dziedzictwa jedzeniowego w południowym Meksyku (Oaxaca), redaktorka (wraz z Joanną Mroczkowską) książki „Jedzenie. Perspektywa antropologiczna. (Post)socjalizm. WUW (2017);

dr Justyna Straczuk, adiunktka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, autorka książki „Cmentarz i stół” (2006), poświęconej m.in. praktykom wymiany jedzenia w wiejskich społecznościach pogranicza prawosławno-katolickiego w Polsce i na Białorusi; współautorka (wraz z Henrykiem Domańskim, Zbigniewem Karpińskim i Dariuszem Przybyszem) książki „Wzory jedzenia a struktura społeczna” (2015), będącej rezultatem ogólnopolskich reprezentatywnych badań zwyczajów żywieniowych w Polsce.

dr Joanna Mroczkowska, antropolożka, absolwentka IEiAK UW i Artes Liberales UW, prowadząca badania etnograficzne na Podlasiu. Jej doktorat dotyczył praktyk jedzeniowych w okolicach Dąbrowy Białostockiej na Podlasiu, redaktorka (wraz z Renatą Hryciuk) książki „Jedzenie. Perspektywa antropologiczna. (Post)socjalizm. WUW (2017);

do 2016 dr Zofia Boni, absolwentka Food Studies Centre w School of Oriental and Studies w Londynie, prowadząca badania etnograficzne poświęcone dzieciom i jedzeniu w Warszawie.

Do uczestniczenia w seminarium zapraszamy przedstawicieli humanistyki, nauk społecznych oraz nauk o żywieniu, a także  wszystkie osoby związane naukowo bądź zawodowo z jedzeniem i zainteresowane jego społeczno-kulturowymi aspektami. Jeżeli ktoś z Państwa chciałaby znaleźć się na liście mailingowej stałych uczestników, prosimy o wcześniejszy kontakt pod adresem: seminarium.jedzeniowe@gmail.com. W mailu prosimy o podanie afiliacji lub krótką informację o tym, czy i jak zawodowo zajmują się Państwo szeroko rozumianymi „społeczno-kulturowymi kontekstami praktyk jedzeniowych”. Aktualne informacje o naszych seminariach oraz innych planowanych przez nas wydarzeniach znajdą Państwo na stronie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW: www.etnologia.uw.edu.pl, na stronie Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: www.ifispan.pl, oraz na Facebooku na forum grupy „Seminarium Jedzeniowe: Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych”.

Serdecznie zapraszamy!

Renata Hryciuk
Justyna Straczuk
Joanna Mroczkowska

Seminaria 2016
  • dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska (IEiAK UW), Ryż z fiżonem i pierogi. Praktyki jedzeniowe jako dziedzictwo Brazylijczyków polskiego pochodzenia w południowobrazylijskiej wsi, dyskutantka: dr Monika Kujawska (UŁ), środa 19 października godz. 11.00-13.00, Żurawia 4, sala 108
  • Marcin Wojtasik, Goście alei wietnamskich barów pod Stadionem Dziesięciolecia. Historie warszawskich fanów kuchni azjatyckiej, dyskutantka: dr Renata E. Hryciuk (IEiAK UW), środa 20 kwietnia godz. 11:00, IEiAK UW, Żurawia 4, sala 108
  • Katarzyna Król (IEiAK UW), Seminarium jedzeniowe: "Zielone złoto". Antropologia produkcji herbaty w Gruzji, dyskutantka dr Iwona Kaliszewska (IEiAK UW), środa 16 marca godz. 11:00, IEiAK UW, Żurawia 4, sala 108
  • dr Iwona Kaliszewska (IEiAK UW), "Jeśli opuścimy góry, kto będzie im na dół jedzenie posyłał?" Jedzenie i migracja w południowym Dagestanie, dyskutantka mgr Iwona Kołodziejska-Degórska (Ogród Botaniczny UW), środa 24 lutego o godz. 11.00, IEiAK UW, Żurawia 4, sala 108

Powiązane materiały