Inne programy

Informujmy o ogłoszeniu konkursowym dotyczącym wyjazdu do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej. Więcej

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 3
Termin pobytu: semestr letni 2021/2022
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich
Lista kursów w języku angielskim: List of Courses
Warunki finansowe: Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej. Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium. Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.
Termin składania dokumentów do BWZ: 15 listopada 2021 r., do godz. 12:00.

 

 

informacje o innych programach i możliwościach wymiany dostępne są na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (http://buwiwm.edu.p) oraz Biura Współpracy Zagranicznej UW (www.bwz.uw.edu.pl). Proszę również śledzić tę stronę, ponieważ co jakiś czas będą pojawiać się informacje o jeszcze innych możliwościach wyjazdowych i stypendiach zagraniczych.