Inne programy

Japonia – konkursy na stypendia zagraniczne dla studentów:

1. studia częściowe w semestrze zimowym 2023/24:

  • Hokkaido University do 20 stycznia 2023 r. – ogłoszenie
  • Saitama University do 31 stycznia 2023 r. – ogłoszenie
  • Tohoku University do 31 stycznia 2023 r. – ogłoszenie
  • Doshisha University do 10 lutego 2023 r. – ogłoszenie
  • Nagoya University do 15 lutego 2023 r. – ogłoszenie
  • Keio University do 28 lutego 2023 r. – ogłoszenie

2. letniego kursu języka japońskiego (online) do 15 lutego 2023 r. – ogłoszenia

---

Wyjazd do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej:

Kraj: GRUZJA
Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 2
Termin pobytu: semestr zimowy 2023/2024
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich. 
Termin składania dokumentów w BWZ: 1 maja 2023 r.

Warunki finansowe:
Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej. Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium. Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Więcej

---

Informacje o innych programach i możliwościach wymiany dostępne są na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (http://buwiwm.edu.p) oraz Biura Współpracy Zagranicznej UW (www.bwz.uw.edu.pl). Proszę również śledzić tę stronę, ponieważ co jakiś czas będą pojawiać się informacje o jeszcze innych możliwościach wyjazdowych i stypendiach zagraniczych.