Tok studiów magisterskich

Studia magisterskie w IEiAK UW wymagają od studentów dużej samodzielności i kreatywności. W ich trakcie student zobowiązany jest przeprowadzić własny projekt badawczy od początku do końca. Nie ma tu odpowiednika grupy laboratoryjnej, ograniczone jest też wsparcie finansowe ze strony instytutu. Student musi więc samodzielnie wybrać swój temat, sformułować pewne wstępne tezy, pozyskać środki finansowe i w końcu przeprowadzić samodzielne badania terenowe, będące podstawą dla pracy magisterskiej. Na tym etapie panuje pełna dowolność w doborze tematu, dzięki czemu już na studiach magisterskich studenci etnologii mają okazje prowadzić badania innowacyjne i przełomowe, wykorzystując teorie, metody i narzędzia, w których mogą się później specjalizować.

Studia magisterskie to więcej swobody, ale również więcej odpowiedzialności. Nie ma mowy o robieniu opracowań z książek, nie jest się także ograniczonym tematyką laboratorium, jak w przypadku studiów licencjackich. Trzeba natomiast samemu zorganizować wyjazd i utrzymywać dyscyplinę badawczą. Zdarza się jednak możliwość dołączenia do grupy prowadzonej przez jednego z pracowników naukowych Instytutu w ramach grantu lub zorganizowania własnej grupy.  W ostatnich latach studenci realizowali projekty badawcze m.in. na Kubie, w Gruzji, Bułgarii, Ukrainie oraz Dagestanie.

Projekty grupowe bez wątpienia dają młodym badaczom duże wsparcie kolegów i koleżanek oraz możliwość korzystania z kompetencji prowadzących, wciąż jednak to projekty indywidualne są najczęściej wybieraną formą pracy na etapie studiów magisterskich. Wiele powstających w taki sposób dyplomów zdobywa nagrody i wyróżnienia różnych instytucji.

Od roku akademickiego 2018/2019 rewolucjonizujemy studia magisterskie. Największą zmianą będzie wprowadzenie obowiązkowych proseminariów badawczych. Proseminaria są zaprojektowane jako podniesione do trzeciej potęgi laboratoria badawcze.  Przeczytaj więcej o proseminariach