Czasopisma

Czasopisma w zbiorach Biblioteki Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Czasopisma polskie - pdf z informacjami do pobrania

Czasopisma zagraniczne - pdf z informacjami do pobrania

Lista tytułów czasopism polskich dostępnych w Bibliotece IEiAK UW:

 • Barbarzyńca
 • Borussia
 • Dialog-Pheniben
 • Ethnologia Polona
 • Etnografia Nowa
 • Etnografia Polska
 • Etnolingwistyka
 • Ethnologia Europae Centralis
 • Polska Sztuka Ludowa-Konteksty
 • Kultura i Społeczeństwo
 • Kultura Popularna
 • Kultura i Rozwój
 • Kultura Współczesna
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej PAN
 • Kwartalnik Filmowy
 • Laboratorium Kultury
 • Literatura Ludowa
 • Lud
 • Łódzkie Studia Etnograficzne
 • Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu
 • Okolice
 • (op.cit.)
 • Płaj
 • Prace Etnograficzne, Zeszyty Naukowe UJ
 • Pro Georgia
 • Rocznik Antropologii Historii
 • Rocznik Mazowiecki
 • Sprawy Narodowościowe
 • Studia Etnologiczne i Antropologiczne
 • Studia Socjologiczne
 • Tematy z Szewskiej
 • Wrocławskie Studia Wschodnie
 • Zeszyty Etnologii Wrocławskiej
 • Zeszyty Wiejskie

 

Lista tytułów czasopism zagranicznych dostępnych w Bibliotece IEiAK UW:

 • Anthropology Today
 • Anthropos
 • Current Anthropology
 • Ethnography
 • Ethnologia Europaea
 • Ethnologia Scandinavica
 • Ethnology
 • Etnograficzeskoje Obozrenije (dawniej Sovetskaja Etnografija)
 • Etnolog
 • Folklore de France
 • Huculscina
 • Journal of American Folklore
 • Journal of Anthropological Research
 • Journal of Material Culture
 • Journal of Popular Culture
 • l'Homme
 • MAN
 • Narodoznawczi Zosziti
 • Oceania
 • Social Anthropology
 • The Journal of the Royal Anthropological Instutute
 • Zeitschrift fur Ethnologie
Powiązane materiały