Doktoranci

doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
ruxandra.ana@gmail.com
doktorant
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
Obszary zainteresowań:
socjologia i antropologia kultury, socjologia historyczna, gender studies, przemoc, teorie afektu, postsocjalizm
p.baginski3@uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, NOKIR
Obszary zainteresowań:
antropologia migracji, antropologia jedzenia, krytyczna antropologia rozwoju, antropologia zaangażowana, antropologia polityczna, gender studies
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Nauki o Kulturze i Religii
Obszary zainteresowań:
antropologia kulturowa, kulturoznawstwo, kultura mniejszości narodowych i etnicznych, romologia,  współczesne migracje, antydyskryminacja, rasa i rasizm, gender studies, feminizm, Holokaust. 
a.caban3@student.uw.edu.pl
doktorantka
Obszary zainteresowań:
antropologia medyczna, społeczne konteksty chorób o podłożu genetycznym, poczucie tożsamości etnicznej, konflikty etniczne
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
maria.erdman@wp.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie niestacjonarne, WNKS
Doktorantka
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorancka Nauk Humanistycznych UW
Obszary zainteresowań:
antropologia nowych mediów, antropologia medyczna, cyfrowa etnografia, Internet, nowe technologie rolnicze, misinformacja, choroby wirusowe i bakteryjne, robactwo, teoria afektu 
m.h.goralska@uw.edu.pl
doktorant
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
a.kopczacka@uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
Obszary zainteresowań:
Antropologia płci i seksualności, antropologia religii, studia nad migracjami, socjolingwistyka i antropologia lingwistyczna, antropologia polityczna, postsocjalizm i teoria postkolonialna. 
a.kosiorowska@student.uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
etnologia
Obszary zainteresowań:
antropologia ciała, antropologia dojrzewania, antropologia dzieciństwa, antropologia medycyny, etyka leczenia zaburzeń odżywiania, bioetyka, literatura
igateresa.k@gmail.com
doktorantka
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Obszary zainteresowań:
antropologia płci i seksualności, sportu, twarzy i ciała, socjologia i antropologia medycyny, feminizm, badania w działaniu, sztuka ze społecznością, autoetnografia
wika.krauz@uw.edu.pl
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Obszary zainteresowań:
Znikające wsie, studia miejskie, kartografia, antropologia wizualna, badania w działaniu, archiwistyka społeczna, historia XIX-wiecznych miast przemysłowych.
j.kunikowska@student.uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
Obszary zainteresowań:
Antropologia współczesności, antropologia literatury, współczesne ruchy neopogańskie (Wicca), tradycyjne wierzenia ludowe (demonologia)
jm.lipinska2@uw.edu.pl
doktorant
Obszary zainteresowań:
Ameryka Łacińska, antropologia ekonomiczna, antropogia miasta, audiowizulaność w kulturze, ruchy społeczne
o.lubinski@student.uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
Antropologia kulturowa, etnografia Afryki, religie Afryki, tożsamość etniczna i religijna, społeczne role kobiet w Afryce, łamanie praw człowieka. Zainteresownie antycznymi kulturami Afryki i tradycyjną sztuką. Obszar badawczy: Republika Środkowoafrykańska i Maroko. Tożsamość kulturowa Włoch.
em.lubinska@uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorantka
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
Obszary zainteresowań:
Antropologia płci i seksualności, antropologia religii, antropologia PRL, badania nad historią terapii niepłodności w Polsce
n.pomian@student.uw.edu.pl
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorant
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
doktorant
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Obszary zainteresowań:
Psychologia głębi, psychologia analityczna, psychoanaliza, psychoterapia, duchowość, antropologia snów.
b.samitowski@uw.edu.pl
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Obszary zainteresowań:
antropologia ekologiczna, ekologia polityczna, antropologia polityczna, stosowane i zaangażowane nauki społeczne, antropologia organizacji, innowacje społeczne
m.skupinski@uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW
Obszary zainteresowań:
antropologia emocji, miłości, ciała, migracji, mobilności, miasta, gender, seksualności, etnografia relacji intymnych
antonina.stasinska@student.uw.edu.pl
doktorant
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny UW
Obszary zainteresowań:
neuroantropologia i antropologia kognitywna, antropologia zmysłów, antropologia ciała, fenomenologia, antropologia poza uczelnią, filozofia umysłu, antropologia medyczna, metodologia nauk społecznych, popularyzacja nauki. 
robertstatkiewicz@student.uw.edu.pl
doktorantka
Studia doktoranckie
Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Obszary zainteresowań:
antropologia polityczna, antropologia państwa, tożsamość, aktywizm, obywatelstwo, teorie afektu, ruchy społeczne
szymanska.justyna.anna@gmail.com