Seminaria Pracowni Antropologii Migracji

Seminaria to cykl otwartych, roboczych spotkań interdyscyplinarnych dotyczących studiów nad migracją, diasporą i szeroko rozumianego pojęcia mobilności w naukach humanistycznych i społecznych. Odbywają się raz w miesiącu, w wybrane wtorki lub czwartki o godzinie 17:00 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Seminaria mają charakter otwarty i interdyscyplinarny, trwają ok. 1,5 godziny, pierwsza część ma zazwyczaj formę prelekcji wygłoszonej przez zaproszonego gościa, druga poświęcona jest dyskusji na temat prezentacji oraz zaproponowanych wcześniej tekstów czy artykułów. Do uczestniczenia w seminariach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiami nad szeroko rozumianą mobilnością – migracją, diasporą, różnymi formami turystyki.

Organizatorkami seminarium są dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska (k.bielenin@uw.edu.pl) i dr hab. Anna Horolets (a.horolets@uw.edu.pl). Aktualne informacje o naszych seminariach znajdą Państwo na stronie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz na profilu IEiAK na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy!

Nadchodzące seminaria:

22.04.2020: dr Karolina Bielenin-Lenczowska (IEiAK UW, Visiting Professor w Departamencie Lingwistyki Uniwersytetu Federalnego Santa Catarina we Florianopolis): "Polok co nie godo po polsku to głupi Polok. Praktyki, ideologie i polityki językowe potomków Polaków w południowobrazylijskiej wsi" (online), więcej szczegółów


Dotychczas odbyły się spotkania:

 • 10.03.2020: dr Hannah Wadle (IEiAK UAM) “Tourism Longing and Sehnsuchtsorte of Central and Eastern European Societies​” (seminarium odbędzie się w języku angielskim)

 • 12 października 2017, dr Izabela Stąpor z Wydziału Polonistyki wygłosiła referat  „Słownictwo polonijne w Brazylii (na przykładzie podręczników wydawanych w Kurytybie na przełomie XIX i XX wieku)”

 • 9 listopada 2017, „Polonia w Afryce i wyzwania badawcze w studiach nad diasporą” - spotkanie robocze wokół artykułów Arkadiusza Żukowskiego „Współczesny obraz diaspory polskiej w Republice Południowej Afryki” i Ewy Morawskiej „‘Diaspora’ diasporas’ representations of their homelands: exploring the polymorphs”.

 • 14 grudnia 2017, dr Joanna Kulpińska z UJ, wygłosiła referat "Listy pasażerów statków jako źródło badań migracji z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku powiatu strzyżowskiego". 

 • 11 stycznia 2018, dr Krzysztof Smolana z Archiwum Akt Nowych wygłosił referat "Stan zachowania źródeł do dziejów emigracji do Paragwaju; specyfika pracy archiwisty w badaniach migracji".

 • 15 marca 2018, g. 17, dr hab. Anna Sosnowska z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW „Etniczność i kultura etniczna jako zasób gospodarczy. Małe przedsiębiorstwa polskich imigrantów w Nowym Jorku”. 

 • 26 kwietnia 2018, dr Sylwia Urbańska z Instytutu Socjologii, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „Płeć, naród, uchodźcy. Obrazy obcych a imaginarium polskich migracji".

 • 10 maja 2018 Kamila Fiałkowska z Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „Migracje sezonowe, czyli tam i z powrotem”.

 • 14 czerwca 2018, dr Agnieszka Radziwinowiczówna z Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „To wy w Europie też potrzebujecie wiz do Stanów? O badaniu amerykańskiego reżimu deportacyjnego.”

 • 21 czerwca 2018, dr Ivaylo Markov z Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences przedstawił referat pt. “Migration, remittances and socio-cultural dynamics: The case of Albanians from the Republic of Macedonia”. (Seminarium w języku angielskim). 

 • 4 września 2018 r., dr Sarah Scholl-Schneider z Johannes Gutenberg-University Mainz, przedstawiła referat pt. “Visual bridges? Methodological approaches to German expellees’ return visits” (Seminarium w języku angielskim).

 • 20 listopada 2018 r. o godz. 17.00 dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko, prof. IAE PAN, z Instytut Archeologii i Etnologii PAN przedstawiła referat pt. "Kobiety uchodźczynie – bohaterki czy banitki. Adaptacja kulturowa a życie w konflikcie tradycyjnych ról płciowych".

 • 18 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 dr Renata E. Hryciuk z IEiAK UW przedstawiła referat pt. "Antropolożka jako uprzywilejowana migrantka. Z badań etnograficznych w południowym Meksyku". Uwaga! Seminarium odwołano z przyczyn niezależnych od prelegentki i organizatorek, będziemy dążyły do ustalenia nowej daty w 2019 roku.

 • 15 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 dr Natalia Bloch z IEiAK UAM i IEiAK UW przedstawiła referat pt. "Migracje, uchodźstwo, turystyka – (nie)oczywiste przecięcia. Przykłady z Indii".

 • 19 lutego 2019 r. o godz. 17 dr Ignacy Jóźwiak z Ośrodka Badań nad Migracjami UW przedstawił referat pt. "Transnarodowe powiązania na zachodnim pograniczu Ukrainy. Etnografia mobilności, pracy i obywatelstwa w niepewnych czasach".

 • 26 marca 2019 r. o godz. 17.00 Vidmantas Vyšniuaskas z Vytautas Magnus University, Kaunas, przedstawił referat pt. “Migration and the identity changes in Soleczniki region, Lithuania, during Soviet times”. 

 • 14 kwietnia 2019 o godz. 17.00 dr hab. Maciej Zabek, prof. UW, z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW przedstawił referat pt. Obozy dla uchodźców w Afryce. Schronienie czy pułapka?

  Głos w dyskusji zabrali dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Mikołaj Pawlak z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. 

 • 4 czerwca 2019 o godz. 17 dr Renata Hryciuk z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW przedstawiła referat pt. Antropolożka jako uprzywilejowana migrantka. Z badań etnograficznych w południowym Meksyku.

 • 22 października 2019 r dr hab. Agata Stanisz, prof. UAM, wygłosiła referat Mobilność, bezruch i (trans)lokalność. O metodach badań dotyczących mobilności w praktyce. Seminarium organizowane jest wspólnie z Sekcją Antropologii Społecznej PTS.

  - 19 listopada 2019 r., dr Marek Pawlak z UJ, wygłosił referat "Antycypacja, afektywne ekonomie i temporalność w (post-)kryzysowej Islandii".

  - 9 grudnia 2019 r., dr hab. Jakub Grygar i Barbora Novakova z Charles University, Prague, wygłosili referat "Recognition and Othering: Enacting cosmopolitanism in Vietnamese bistros in Prague".

 • 16 stycznia 2020 r., dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ, wygłosiła referat pt. "Problem migracji w Indiach i Pakistanie w kontekście napięć o podłożu komunalistycznym i narracji nacjonalistyczno-ideologicznej".

 • 25.02.2020 Olga Cojocaru (Ośrodek Badań nad Migracjami UW) wygłosiła referat “In the meanwhile: Time welfare and prolonged temporariness of Moldovan domestic workers in Italy”.