Seminaria Pracowni Antropologii Migracji

Seminaria to cykl otwartych, roboczych spotkań interdyscyplinarnych dotyczących studiów nad migracją, diasporą i szeroko rozumianego pojęcia mobilności w naukach humanistycznych i społecznych. Odbywają się raz w miesiącu, w wybrane wtorki o godzinie 17 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Seminaria mają charakter otwarty i interdyscyplinarny, trwają ok. 1,5 godziny, pierwsza część ma zazwyczaj formę prelekcji wygłoszonej przez zaproszonego gościa, druga poświęcona jest dyskusji na temat prezentacji oraz zaproponowanych wcześniej tekstów czy artykułów.

Organizatorkami seminarium są dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, k.bielenin@uw.edu.pl i dr hab. Anna Horolets, a.horolets@uw.edu.pl.

Do uczestniczenia w seminariach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiami nad szeroko rozumianą mobilnością – migracją, diasporą, różnymi formami turystyki.

Aktualne informacje o naszych seminariach znajdą Państwo na stronie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (www.etnologia.uw.edu.pl) oraz na profilu IEiAK na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy!

Nadchodzące seminarium

10.03.2020: dr Hannah Wadle (IEiAK UAM) “Tourism Longing and Sehnsuchtsorte of Central and Eastern European Societies​” (seminarium odbędzie się w języku angielskim)

Dotychczas odbyły się spotkania:

 • 12 października 2017, dr Izabela Stąpor z Wydziału Polonistyki wygłosiła referat  „Słownictwo polonijne w Brazylii (na przykładzie podręczników wydawanych w Kurytybie na przełomie XIX i XX wieku)”

 • 9 listopada 2017, „Polonia w Afryce i wyzwania badawcze w studiach nad diasporą” - spotkanie robocze wokół artykułów Arkadiusza Żukowskiego „Współczesny obraz diaspory polskiej w Republice Południowej Afryki” i Ewy Morawskiej „‘Diaspora’ diasporas’ representations of their homelands: exploring the polymorphs”.

 • 14 grudnia 2017, dr Joanna Kulpińska z UJ, wygłosiła referat "Listy pasażerów statków jako źródło badań migracji z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku powiatu strzyżowskiego". 

 • 11 stycznia 2018, dr Krzysztof Smolana z Archiwum Akt Nowych wygłosił referat "Stan zachowania źródeł do dziejów emigracji do Paragwaju; specyfika pracy archiwisty w badaniach migracji".

 • 15 marca 2018, g. 17, dr hab. Anna Sosnowska z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW „Etniczność i kultura etniczna jako zasób gospodarczy. Małe przedsiębiorstwa polskich imigrantów w Nowym Jorku”. 

 • 26 kwietnia 2018, dr Sylwia Urbańska z Instytutu Socjologii, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „Płeć, naród, uchodźcy. Obrazy obcych a imaginarium polskich migracji".

 • 10 maja 2018 Kamila Fiałkowska z Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „Migracje sezonowe, czyli tam i z powrotem”.

 • 14 czerwca 2018, dr Agnieszka Radziwinowiczówna z Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „To wy w Europie też potrzebujecie wiz do Stanów? O badaniu amerykańskiego reżimu deportacyjnego.”

 • 21 czerwca 2018, dr Ivaylo Markov z Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences przedstawił referat pt. “Migration, remittances and socio-cultural dynamics: The case of Albanians from the Republic of Macedonia”. (Seminarium w języku angielskim). 

 • 4 września 2018 r., dr Sarah Scholl-Schneider z Johannes Gutenberg-University Mainz, przedstawiła referat pt. “Visual bridges? Methodological approaches to German expellees’ return visits” (Seminarium w języku angielskim).

 • 20 listopada 2018 r. o godz. 17.00 dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko, prof. IAE PAN, z Instytut Archeologii i Etnologii PAN przedstawiła referat pt. "Kobiety uchodźczynie – bohaterki czy banitki. Adaptacja kulturowa a życie w konflikcie tradycyjnych ról płciowych".

 • 18 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 dr Renata E. Hryciuk z IEiAK UW przedstawiła referat pt. "Antropolożka jako uprzywilejowana migrantka. Z badań etnograficznych w południowym Meksyku". Uwaga! Seminarium odwołano z przyczyn niezależnych od prelegentki i organizatorek, będziemy dążyły do ustalenia nowej daty w 2019 roku.

 • 15 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 dr Natalia Bloch z IEiAK UAM i IEiAK UW przedstawiła referat pt. "Migracje, uchodźstwo, turystyka – (nie)oczywiste przecięcia. Przykłady z Indii".

 • 19 lutego 2019 r. o godz. 17 dr Ignacy Jóźwiak z Ośrodka Badań nad Migracjami UW przedstawił referat pt. "Transnarodowe powiązania na zachodnim pograniczu Ukrainy. Etnografia mobilności, pracy i obywatelstwa w niepewnych czasach".

 • 26 marca 2019 r. o godz. 17.00 Vidmantas Vyšniuaskas z Vytautas Magnus University, Kaunas, przedstawił referat pt. “Migration and the identity changes in Soleczniki region, Lithuania, during Soviet times”. 

 • 14 kwietnia 2019 o godz. 17.00 dr hab. Maciej Zabek, prof. UW, z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW przedstawił referat pt. Obozy dla uchodźców w Afryce. Schronienie czy pułapka?

  Głos w dyskusji zabrali dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Mikołaj Pawlak z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. 

 • 4 czerwca 2019 o godz. 17 dr Renata Hryciuk z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW przedstawiła referat pt. Antropolożka jako uprzywilejowana migrantka. Z badań etnograficznych w południowym Meksyku.

 • 22 października 2019 r dr hab. Agata Stanisz, prof. UAM, wygłosiła referat Mobilność, bezruch i (trans)lokalność. O metodach badań dotyczących mobilności w praktyce. Seminarium organizowane jest wspólnie z Sekcją Antropologii Społecznej PTS.

  - 19 listopada 2019 r., dr Marek Pawlak z UJ, wygłosił referat "Antycypacja, afektywne ekonomie i temporalność w (post-)kryzysowej Islandii".

  - 9 grudnia 2019 r., dr hab. Jakub Grygar i Barbora Novakova z Charles University, Prague, wygłosili referat "Recognition and Othering: Enacting cosmopolitanism in Vietnamese bistros in Prague".

 • 16 stycznia 2020 r., dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ, wygłosiła referat pt. "Problem migracji w Indiach i Pakistanie w kontekście napięć o podłożu komunalistycznym i narracji nacjonalistyczno-ideologicznej".

 • 25.02.2020 Olga Cojocaru (Ośrodek Badań nad Migracjami UW) wygłosiła referat “In the meanwhile: Time welfare and prolonged temporariness of Moldovan domestic workers in Italy”.