Seminaria Pracowni Antropologii Migracji

Seminaria to cykl otwartych, roboczych spotkań interdyscyplinarnych dotyczących studiów nad migracją, diasporą i szeroko rozumianego pojęcia mobilności w naukach humanistycznych i społecznych. Odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 16 lub 17 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Seminaria mają charakter otwarty i interdyscyplinarny, trwają ok. 1,5 godziny, pierwsza część ma zazwyczaj formę prelekcji wygłoszonej przez zaproszonego gościa, druga poświęcona jest dyskusji na temat prezentacji oraz zaproponowanych wcześniej tekstów czy artykułów.

Organizatorkami seminarium są dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, k.bielenin@uw.edu.pl i dr hab. Anna Horolets.

Do uczestniczenia w seminariach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiami nad szeroko rozumianą mobilnością – migracją, diasporą, różnymi formami turystyki.

Aktualne informacje o naszych seminariach znajdą Państwo na stronie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (www.etnologia.uw.edu.pl) oraz na profilu IEiAK na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy!

Dotychczas odbyły się spotkania:

  • 12 października 2017, dr Izabela Stąpor z Wydziału Polonistyki „Słownictwo polonijne w Brazylii (na przykładzie podręczników wydawanych w Kurytybie na przełomie XIX i XX wieku)”
  • 9 listopada 2017, „Polonia w Afryce i wyzwania badawcze w studiach nad diasporą” - spotkanie robocze wokół artykułów Arkadiusza Żukowskiego „Współczesny obraz diaspory polskiej w Republice Południowej Afryki” i Ewy Morawskiej „‘Diaspora’ diasporas’ representations of their homelands: exploring the polymorphs”.
  • 14 grudnia 2017, dr Joanna Kulpińska z UJ, Listy pasażerów statków jako źródło badań migracji z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku powiatu strzyżowskiego, godz. 16:00, sala 2019.
  • 11 stycznia 2018, dr Krzysztof Smolana z Archiwum Akt Nowych "Stan zachowania źródeł do dziejów emigracji do Paragwaju; specyfika pracy archiwisty w badaniach migracji".
  • 15 marca, g. 17, dr hab. Anna Sosnowska z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW „Etniczność i kultura etniczna jako zasób gospodarczy. Małe przedsiębiorstwa polskich imigrantów w Nowym Jorku”. 

Kolejne seminarium odbędzie się 26 kwietnia, a gościnią będzie dr Sylwia Urbańska z Instytutu Socjologii UW, badaczka migracji kobiet, autorka książki "Matka Polka na odległość". Więcej szczegółów podamy wkrótce.