Seminaria Pracowni Antropologii Migracji

Seminaria to cykl otwartych spotkań interdyscyplinarnych dotyczących studiów nad migracją, diasporami, turystyką i szeroko rozumianą mobilnością. Odbywają się raz w miesiącu, w wybrane wtorki o godzinie 17:00, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (czasem online). Od 2023-24 roku w organizację seminariów włączył się Instytut Slawistyki PAN.

Seminaria trwają ok. 1,5 godziny, pierwsza część ma formę prelekcji wygłoszonej przez zaproszonego gościa, druga poświęcona jest dyskusji na temat prezentacji oraz zaproponowanych wcześniej tekstów czy artykułów. Do uczestniczenia w seminariach zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Organizatorkami seminarium są dr hab. Anna Horolets, prof. ucz. (a.horolets@uw.edu.pl) z IEiAK UW oraz dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, prof. IS PAN (karolina.bielenin-lenczowska@ispan.edu.pl).

Aktualne informacje o naszych seminariach znajdą Państwo na stronie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, na stronie Instytutu Slawistyki PAN oraz na profilu IEiAK na Facebooku i IS PAN na Facebooku. Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania:

 • 18 czerwca 2024 (wtorek), godz. 17.00, ONLINE: Dr. Aleksandra Lewicki  (University of Sussex), Coloniality, Race and Europeanness: Britain’s Borders after Brexit


Dotychczas odbyły się spotkania:

Rok 2024
 • 28 maja 2024 (wtorek), godz. 17.00, Żurawia 4, sala 104: dr Anna Dolińska (UW): Kariera i tożsamość - doświadczenia wysoko wykwalifikowanych migrantek z Ukrainy, Białorusi i Rosji w Polsce w latach 1997-2018
 • 16 kwietnia 2024 (wtorek), godz. 17.00, Żurawia 4, sala 104: Dr. Carolin Leutloff-Grandit (Europa-Universität Viadrina), Translocal Care Across Kosovo's Borders. Reconfiguring Kinship Along Gender and Generational Lines
 • 19 marca 2024 (wtorek), godz. 17.00, Żurawia 4, sala 104: Dr. Marijeta Rajković Iveta  (University of Zagreb), Football as a medium for (transnational) integration of the Romani people.
 • 20 lutego 2024 (wtorek), godz. 17.00, Żurawia 4, sala 104: dr Joanna Bielecka-Prus (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Lahure na skwerku. Życie migrantów nepalskich  w polskich społecznościach lokalnych.
 • 9 stycznia 2024 (wtorek), godz. 17.00, ONLINE: mgr Sonia Styrkacz (OBM UW), mgr Monika Szewczyk (UJ i OBM UW), prof. Michał Garapich (London Metropolitan University i OBM UW), Poza Infamię - Wybrane zagadnienia etnografii transnarodowych społeczności romskich.
Rok 2023
 • 28 listopada 2023 (wtorek), godz. 17.00, Żurawia 4, sala 104: dr Natalia Judzińska (Instytut Slawistyki PAN): Materialny wymiar sprawczości. Szałasy ludzi w drodze na granicy polsko-białoruskiej 
 • 7 listopada 2023 (wtorek), godz. 17.00, Żurawia 4, sala 104: dr hab. Wojciech Łukowski, prof. ucz. (WNPiSM UW/OBM UW) “Etnograf w świecie mobilności. Autorefleksja nad książką <<Małe miasto w wielkim świecie>>”.
 • 13 czerwca 2023 (wtorek), godz. 17.00, Żurawia 4, sala 104: dr Anzhela Popyk (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Edukacyjne nierówności i szanse dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole.
 • 25 kwietnia 2023 (wtorek), godz. 17.00, Żurawia 4, sala 104: dr Ludwika Włodek (OSW UW): O migracji algierskiej we Francji
 • 21 marca 2023 r. (wtorek), godz. 17.00, ONLINE: dr Anna Rosińska (Uniwersytet w Wenecji Ca’ Foscari oraz Knowledge Centre on Migration and Demography, Joint Research Centre): Czy można być czarną? Aktywizm pracownic domowych w USA
 • 21 lutego 2023 r. (wtorek), godz. 17.00, ONLINE: Klaudia Kosicińska (IS PAN): Codzienność między granicami. Mobilność i praktyki translokalne w południowo-wschodniej Gruzji
 • 17 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 17.00, sala 108, Żurawia 4 w Warszawie: dr Aleksandra Winiarska (ISNS UW i OBM UW): Warszawa wielokulturowa -- refleksje z badań i projektów na przestrzeni ostatnich 10 lat
Rok 2022
 • 15 grudnia 2022 r. (czwartek), godz. 17.00 (aula na parterze, Żurawia 4): dr Marek Szonert (badacz niezależny) oraz dr hab. Sławomir Łodziński, prof. ucz. (Wydział Socjologii UW): Od modelu „kosza na śmieci” do „instytucjonalnego brikolażu”. Antynomie tworzenia polityki migracyjnej w Polsce w okresie 2016-2022 
 • 29 listopada 2022 r. (wtorek), godz. 17.00 (ONLINE): dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. UJ (IEiAK UJ): Przypisana etniczność, praca ciała i nierówny dostęp, czyli o pozycjonowaniu w terenie. Na marginesie badań z ukraińskimi imigrantami z Polski w Kanadzie
 • 25 października 2022 r. (wtorek), godz. 17.00 (sala 108 i ONLINE): dr Helena Patzer (IEiAK UW): Troska na odległość. Migranci jako agenci rozwoju
 • 7 czerwca 2022 r., godz. 17.00 (ONLINE): dr Krzysztof Kardaszewicz (OBM UW): Fetysz edukacyjny i chińska migracja do Polski
 • 17 maja 2022 r. (ONLINE): dr Paweł Lewicki (European University Viadrina in Frankfurt (Oder)): Resilience and necronormativity: EU migration control and the case of HIV positive, marginalized migrants from Poland in Berlin
Rok 2021
 • 14 grudnia 2021 r.: dr hab. Monika Kujawska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki): "Rośliny lecznicze w procesie migracji. Z badań wśród imigrantów europejskich i paragwajskich w Lesie Atlantyckim w Argentynie".
 • 9 listopada 2021 r.: Caroline Rodrigues (Federal University of Santa Catarina – UFSC, Brazylia): "<<This is not a bilingual school>>: Raciolinguistic ideologies in Haitian children experience in a Brazilian school”
 • 17 czerwca 2021 r.Ruxandra Ana (IEiAK UW): "Soy Cubano, soy popular: taniec, praca, mobilność w perspektywie transnarodowej"
 • 20 maja 2021 r.: dr William Wheeler (University of Manchester, Leverhulme Early Career Fellow): “Just somewhere to lay my head’: Destitution, disbelief and coercive control in the UK’s asylum system"
 • 22 kwietnia 2021 r.: dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska (IEiAK UW, Visiting Professor w Departamencie Lingwistyki Uniwersytetu Federalnego Santa Catarina we Florianopolis): "Polok co nie godo po polsku to głupi Polok. Praktyki, ideologie i polityki językowe potomków Polaków w południowobrazylijskiej wsi" (online): VIDEO
Rok 2020
 • 10 marca 2020 r.: dr Hannah Wadle (IEiAK UAM) “Tourism Longing and Sehnsuchtsorte of Central and Eastern European Societies​” (seminarium w języku angielskim)
 • 25 lutego 2020 r: Olga Cojocaru (Ośrodek Badań nad Migracjami UW), “In the meanwhile: Time welfare and prolonged temporariness of Moldovan domestic workers in Italy”.
 • 16 stycznia 2020 r.: dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ, "Problem migracji w Indiach i Pakistanie w kontekście napięć o podłożu komunalistycznym i narracji nacjonalistyczno-ideologicznej".
Rok 2019
 • 9 grudnia 2019 r.: dr hab. Jakub Grygar i Barbora Novakova z Charles University, Prague, "Recognition and Othering: Enacting cosmopolitanism in Vietnamese bistros in Prague".
 • 19 listopada 2019 r.: dr Marek Pawlak (Uniwersytet Jagielloński), wygłosił referat "Antycypacja, afektywne ekonomie i temporalność w (post-)kryzysowej Islandii".
 • 22 października 2019 r.: dr hab. Agata Stanisz, prof. UAM, wygłosiła referat "Mobilność, bezruch i (trans)lokalność. O metodach badań dotyczących mobilności w praktyce". Seminarium organizowane jest wspólnie z Sekcją Antropologii Społecznej PTS.
 • 4 czerwca 2019 r.: dr Renata Hryciuk z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW przedstawiła referat pt. "Antropolożka jako uprzywilejowana migrantka. Z badań etnograficznych w południowym Meksyku".
 • 14 kwietnia 2019 r.: dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW, z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW przedstawił referat pt. "Obozy dla uchodźców w Afryce. Schronienie czy pułapka?" Głos w dyskusji zabrali 
  o   dr Dorota Woroniecka-Krzyżanowska z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz
  o   dr hab. Mikołaj Pawlak z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. 
 • 26 marca 2019 r.: Vidmantas Vyšniuaskas z Vytautas Magnus University, Kaunas, przedstawił referat pt. “Migration and the identity changes in Soleczniki region, Lithuania, during Soviet times”
 • 19 lutego 2019 r.: dr Ignacy Jóźwiak z Ośrodka Badań nad Migracjami UW przedstawił referat pt. "Transnarodowe powiązania na zachodnim pograniczu Ukrainy. Etnografia mobilności, pracy i obywatelstwa w niepewnych czasach".
 • 15 stycznia 2019 r.: dr Natalia Bloch z IEiAK UAM i IEiAK UW przedstawiła referat pt. "Migracje, uchodźstwo, turystyka – (nie)oczywiste przecięcia. Przykłady z Indii".
Rok 2018
 • 20 listopada 2018 r.: dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko, prof. IAE PAN, z Instytut Archeologii i Etnologii PAN przedstawiła referat pt. "Kobiety uchodźczynie – bohaterki czy banitki. Adaptacja kulturowa a życie w konflikcie tradycyjnych ról płciowych".
 • 4 września 2018 r.: dr Sarah Scholl-Schneider z Johannes Gutenberg-University Mainz, przedstawiła referat pt. “Visual bridges? Methodological approaches to German expellees’ return visits” (Seminarium w języku angielskim).
 • 21 czerwca 2018 r.: dr Ivaylo Markov z Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences przedstawił referat pt. “Migration, remittances and socio-cultural dynamics: The case of Albanians from the Republic of Macedonia”. (Seminarium w języku angielskim). 
 • 14 czerwca 2018 r.: dr Agnieszka Radziwinowiczówna z Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „To wy w Europie też potrzebujecie wiz do Stanów? O badaniu amerykańskiego reżimu deportacyjnego.”
 • 10 maja 2018 r.: Kamila Fiałkowska z Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „Migracje sezonowe, czyli tam i z powrotem”.
 • 26 kwietnia 2018 r.: dr Sylwia Urbańska z Instytutu Socjologii, Uniwersytet Warszawski, przedstawiła referat pt. „Płeć, naród, uchodźcy. Obrazy obcych a imaginarium polskich migracji".
 • 15 marca 2018 r.: dr hab. Anna Sosnowska z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW „Etniczność i kultura etniczna jako zasób gospodarczy. Małe przedsiębiorstwa polskich imigrantów w Nowym Jorku”
 • 11 stycznia 2018, dr Krzysztof Smolana z Archiwum Akt Nowych wygłosił referat "Stan zachowania źródeł do dziejów emigracji do Paragwaju; specyfika pracy archiwisty w badaniach migracji".
Rok 2017
 • 14 grudnia 2017 r.: dr Joanna Kulpińska z UJ, wygłosiła referat "Listy pasażerów statków jako źródło badań migracji z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku powiatu strzyżowskiego"
 • 9 listopada 2017 r.: „Polonia w Afryce i wyzwania badawcze w studiach nad diasporą” - spotkanie robocze wokół artykułów Arkadiusza Żukowskiego „Współczesny obraz diaspory polskiej w Republice Południowej Afryki” i Ewy Morawskiej „‘Diaspora’ diasporas’ representations of their homelands: exploring the polymorphs”.
 • 12 października 2017 r.: dr Izabela Stąpor z Wydziału Polonistyki wygłosiła referat  „Słownictwo polonijne w Brazylii (na przykładzie podręczników wydawanych w Kurytybie na przełomie XIX i XX wieku)”