Rada Dydaktyczna

Skład Rady Dydaktycznej IEiAK UW 2021-2024

kierunku "Etnologia i antropologia kulturowa"

Uchwały i protokoły z posiedzeń Rady Dydaktycznej

 

Rok 2024
Rok 2023

Uchwały Rady Dydaktycznej

Protokoły z posiedzeń Rady Dydaktycznej

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020