Rada Dydaktyczna

Skład Rady Dydaktycznej IEiAK UW

Przewodnicząca: dr hab. Anna Malewska-Szałygin

Zastępczyni Przewodniczącej: dr hab. Magdalena Lubańska

Członkinie i Członkowie:

Uchwały i protokoły z posiedzeń Rady Dydaktycznej

Rok 2020