Obrony licencjackie/ magisterskie: informacje, dokumenty

Data dodania: 
16-06-2020

  Uwaga zgodnie z zarządzeniem Rektora UW nr 120 z dnia 5 czerwca 2020r., obrony licencjackie i magisterskie mogą odbywać się tyko zdalnie.

  Nowe zarządzenie, wraz ze zmianami w zasadach archiwizacji pracy dyplomowej, umożliwia wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w APD oraz elektroniczne wypełnianie protokołu egzaminu dyplomowego przez członków komisji egzaminacyjnej. Zarządzenie wchodzi w życie 10 czerwca br.

  Od 10.06.2020 roku cała procedura obrony odbywa się tylko w trybie zdalnym, tj. bez konieczności osobistej wizyty w dziekanatach studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. 

   

  Prosimy studentów o zapoznanie się z nową procedurą obrony zdalnej :

   

  1.  Zgłoszenie obrony licencjackiej/ magsiterskiej:

  Studenci minimum 10 dni przed planowanym terminem obrony wysyłają zgłoszenie do sekretariatu na adres: etnologia@uw.edu.pl

  W zgłoszeniu wpisują:

  - imię i nazwisko
  - numer indeksu
  - tytuł pracy
  - imię i nazwisko promotora
  - imię i nazwisko recenzenta
  - przewidywany termin obrony (data)

  (Uwaga: Studenci, którzy zostali skreśleni z listy studentów muszą się wznowić najpóźniej 30 dni przed planowaną datą obrony).

   

  2. Wprowadzanie danych do APD

  Po uzyskaniu dostępu do APD autor pracy wprowadza dane do APD

  Składanie pracy dyplomowej w APD - instrukcja dla studentów

   

  3. Rozliczanie studiów licencjackich/magisterskich

  Rozliczenie jest zdalne. W razie braków programowych, pracownik Instytutu (Michał Głuszek) mailowo skontaktuje się ze studentem/ką.

   

  4. Obiegówka 

  Student rozlicza obiegówkę - zdalnie

   

  5. Obrona na google meet

  Link do obrony, datę i godzinę obrony student otrzyma mailem od przewodniczącej/przewodniczącego komisji

  W dniu obrony, po dołączeniu do spotkania na google meet przewodniczący/przewodnicząca wyjaśni studentowi/studence zasady zdalnego egzaminu dyplomowego.


   

   Informacje dodatkowe dla studenta:

    

   Informacje dla komisji egzaminacyjnej:

   Protokół z egzaminu dyplomowego w APD - instrukcja dla przewodniczących i pozostałych członków komisji egzaminów dyplomowych

   - Składanie pracy dyplomowej w APD - instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów