Obrony licencjackie/ magisterskie: informacje, dokumenty

Data dodania: 
16-06-2020

  Cała procedura przygotowania do obrony odbywa się tylko w trybie zdalnym, tj. bez konieczności osobistej wizyty w dziekanatach studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych

   

  Prosimy studentów o zapoznanie się z nową procedurą obrony zdalnej :

   

  1.  Zgłoszenie obrony licencjackiej/ magsiterskiej (UWAGA obronę zgłasza promotor):

  Obronę do Dziekanatu zgłasza mailem (dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.plpromotor pracy (druk dla promotora)

  (Uwaga: Studenci, którzy zostali skreśleni z listy studentów, muszą się wznowić najpóźniej 30 dni przed planowaną datą obrony).

   

  2. Wprowadzanie danych do APD

  Po uzyskaniu dostępu do APD autor pracy wprowadza dane do APD

  Składanie pracy dyplomowej w APD - instrukcja dla studentów

   

  3. Rozliczanie studiów licencjackich/magisterskich

  Rozliczenie jest zdalne. W razie braków programowych, pracownik Instytutu (Michał Głuszek) mailowo skontaktuje się ze studentem/ką.

   

  4. Obiegówka 

  Student rozlicza obiegówkę - zdalnie

   

  5. Obrona odbywa się stacjonarnie

  ... ale wszystkie dokumenty wypełniane są online. W wyjątkowych przypadkach i za zgodą Dziekana również obrona może być przeprowadzona zdalnie. 

   


   

   Informacje dodatkowe dla studenta:

    

   Informacje dla komisji egzaminacyjnej:

   Protokół z egzaminu dyplomowego w APD - instrukcja dla przewodniczących i pozostałych członków komisji egzaminów dyplomowych

   - Składanie pracy dyplomowej w APD - instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów