Rekrutacja 

Dowiedz się, jak wziąć udział w rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa.

Rekrutacja 2020/2021

  1. Kalendarz rekrutacyjny IEiAK UW
  2. Harmonogram rekrutacji
  3. Zasady rekrutacji
  4. Rekrutacja krok po kroku

Internetowa rejestracja kandydatów - irk
Jak się zapisać
Opłata rekrutacyjnaKandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje indywidualne konta rejestracyjne w systemie IRK.

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż dokumenty do komisji rekrutacyjnej instytutu.

Wymagane dokumenty
Legitymacja studencka
Akademiki
Pomoc materialna

Otrzymasz pocztą decyzję wydaną przez wydziałową/instytutową komisję rekrutacyjną albo – w przypadku cudzoziemców przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy – przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia.

Możesz odebrać decyzję również osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Ciebie notarialnie.


 

Kontakt
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW  

Sekretariat

poniedziałek-piątek: 10.00-15.30
ul. Żurawia 4, pok. 100, 00-503 Warszawa

tel./fax (0-22) 55-316-11/12
e-mail: etnologia@uw.edu.pl

 

Kontakt
Biuro Rekrutacji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4

Tel.: (22) 55-24 -041, (22) 55-24 -042
Fax: (22) 55-24-050
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

 

Powiązane materiały