Rekrutacja 

Zapraszamy kandydatów i kandydatki na etnologię i antropologię kulturową - zobacz krótką prezentację kierunku. 

Zadaj pytanie naszym studentom Grupa na facebooku dla osób zaczynających studia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2020 

 

 

 

Rekrutacja 2020/2021

 

Dowiedz się, jak wziąć udział w rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa:

 1. Akty prawne
 2. Rekrutacja krok po kroku
 3. Limity przyjęć na kierunek etnologia i antropologia kulturowa 
 4. Harmonogram rekrutacji - irk
   

 

Stacjonarne, pierwszego stopnia:
 

 

Stacjonarne, drugiego stopnia:

 

Stacjonarne, trzeciego stopnia:

 • Informacje o rekrutacji na stronie Szkoły Doktoskiej - sprawdź


 

 1. Internetowa rejestracja kandydatów - irk
 2. Jak się zapisać
 3. Opłata rekrutacyjna

Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje indywidualne konta rejestracyjne w systemie IRK.

Jesteś na liście przyjętych? Gratulujemy! Złóż wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie:

 1. Wymagane dokumenty​​
 2. Składanie dokumentów przez osoby trzecie  - wzór upoważnienia
 3. Legitymacja studencka

UWAGA! Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.

 

Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta – AKADEMIKI 2020/2021

Proszę zapoznać się z komunikatem na stronie BSS - przeczytaj

Wniosek oraz oświadczenie o dochodach w plikach pdf oraz skany dokumentacji potwierdzającej wysokość dochodu na osobę w rodzinie, studenci Instytutów Muzykologii, Historii sztuki, Etnologii i antropologii kulturowej przesyłają na adres koordynatora ds. stypendialnych: k.sniecinska@uw.edu.pl

UWAGA: Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku (par 8 ust. 4 Załącznika do zarządzenia nr 142 Rektora UW).

Kompletny wniosek o akademik składa się z: pdf wniosku, pdf oświadczenia o dochodach, skanów dokumentacji potwierdzającej dochód, mapki z odległością z miejsca stałego zamieszkania. Uwaga: cudzoziemcy nie składają oświadczenia o dochodzie.

Regulamin świadczeń dla studentów

 • Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • Zasady ustalenia składu rodziny wnioskodawcy oraz wysokości dochodu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Zasady i tryb przyznawania miejsc w akademikach stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.

 

Materiały do pobrania:

    

 

Kontakt
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW  

Sekretariat

UWAGA! W związku z Komunikatem rektora dotyczącym funkcjonowania uczelni od 16 marca, zapraszamy do korzystania z mailowej formy kontaktu z Sekretariatem: 

e-mail: etnologia@uw.edu.pl

 

 

Kontakt
Biuro Rekrutacji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4

Tel.: (22) 55-24 -041, (22) 55-24 -042
Fax: (22) 55-24-050
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl