Rada Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Kadencja 2020-2024

(początek kadencji 1 września, koniec 31 sierpnia)

Przewodnicząca:
Dr hab. Anna Horolets, prof. ucz.: a.horolets@uw.edu.pl

Wiceprzewodnicząca:
Dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska

Samodzielni pracownicy:
dr hab. Anna Engelking, prof. PAN (IS PAN)
dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz.
dr hab. Paweł Krzyworzeka, prof. ucz. (Akademia Leona Koźmińskiego)
dr hab. Magdalena Lubańska
dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek
dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. ucz.
prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN)
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz.
dr hab. Tomasz Rakowski
dr hab. Sławomir Sikora
prof. dr hab. Jerzy Wasilewski
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
prof. dr hab. Maciej Ząbek
prof. dr hab. Magdalena Zowczak

Pozostali pracownicy:
dr Renata Hryciuk
mgr Justyna Jasionowska
dr Iwona Kaliszewska
dr Maria Małanicz-Przybylska
dr Helena Patzer

Przedstawiciele doktorantów:
Samorząd Doktorantów nie otrzymał zgłoszeń kandydatów na kadencję 2021-22. Wnioskujemy do SD o przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Przedstawiciele studentów w roku 2021-2022:
Michał Gałek
Roger Pietrzak

 

 

Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Naukowej IEiAK

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019