dr hab.
Tomasz
Rakowski
Tomasz Rakowski fot. Oyungerel Tangad
adiunkt
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
członek Rady Doskonałości Naukowej, członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UW, Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW oraz Rady Naukowej IEiAK UW

Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Etnolog, antropolog, kulturoznawca, prowadzi badania w Polsce i w Mongolii. Lekarz, specjalista medycyny ratunkowej. Zajmuje się antropologicznymi badaniami ubóstwa, badaniami oddolnych procesów rozwojowych, antropologią sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowaną animacją kultury oraz najnowszą metodologią badań kulturowych. Autor książki „Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego” (2009), redaktor tomów zbiorowych „Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań” (2011) oraz „Etnografia, animacja, sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego” (2013). 

Obszary zainteresowań

badania oddolnych procesów rozwojowych, antropologia sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowana animacja kultury, najnowsza metodologia badań terenowych, fenomenologia i przedtekstowość w badaniach etnograficznych, antropologiczne badania biedy i bezrobocia, antropologia rzeczy i materialności, antropologia medyczna

Publikacje

  Seria wydawnicza IDEE i ETNOGRAFIA

  • Przepływy, współdzialania, kręgi możliwego, Antropologia powodzenia, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk, 2019 [Nominacja do Nagrody UMCS im. Jerzego Giedroycia, Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza]
  • Etnografia przedtekstowa. Fenomenologiczne korzenie interpretacji antropologicznej , “Teksty Drugie”, 2018, nr 1, s. 16-39.
  • Artisans, Alcoholics and Artists: In Search of Descriptions of Experimental Ethnographic Realities,  “Visual Ethnography”, 1, 2018, p. 52-65 (współautorka: Ewa Rossal).
  • Pre-textual Ethnographies. Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-Making, Tomasz Rakowski, Helena Patzer (red.), Canon Pyon: Sean Kingston Publishing, 2018.
  • A Cultural Cyclotron. Ethnography, Art Experiments and a Challenge of Move Toward the Collaborative in Rural Poland in: Experimental Collaborations. Ethnography Through Fieldwork Devices (eds.) T. Sanchez Criado, A. Estalella, New York & Oxford: Berghahn Books, 2018.
  • Etnografia i eksperymenty artystyczne. O powstawaniu nowych pól poznawczych we współczesnej antropologii, „Teksty Drugie”, 2017, nr 1, s. 91-110.
  • Hunters, Gatherers, and the Practicioners of Powerlessness. An Ethnography of the Degraded in Postsocialist Poland, New York & London: Berghahn Books, 2016.
  • Creating Bottom-up Development. A Study of Self-Organization and the Building of Fortune-Prosperity among the Torghuts, Southwest Mongolia, „Cesky Lid-Ethnologicky Casopis”, t. 103, nr 1, s. 119-134.
  • Historia mówiona i źródła etnograficzne jako „wiedza pewna”. Przypadek potransformacyjnej historii Bułganu w zachodniej Mongolii oraz historii wsi Broniów z centralnej Polski, „Rocznik Antropologii Historii”, 2016, 1 (8).
  • Interior Spectacles. The Art of the Informal among Bootleg Miners in Wałbrzych, Poland, in N. Makovicky and D. Henig (red.). Economies of Favour after Socialism: A Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2016.
  • The Unrelenting Ability to Act. Nigel Rapport’s Anthropology of Freedom, w: A. Bentkowski and M. Buchowski (eds) Colloquia Anthropologica. Issues in Contemporary Social Anthropology. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014.
  • Etnografia/animacja/sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego (red.) T. Rakowski, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013.
  • Local Craft, Theory from Abroad: Jacek Olędzki's Phenomenology, w: K. Pobłocki (ed.) Worlding Europe – Anthropology at the Crossroads, Special Issue of “Lud” (vol. 96, 2012). WCAA “Dejalu” On-line  Journal
  • Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, T. Rakowski i A. Malewska-Szałygin (red.), Warszawa, Colloquia Humaniorum, Instytut Etnologii UW, 2011.
  • Les Verges Figes. Arboriculteurs et Paysans dans L'impasse Économique, “Ethnologie Francaise”,  2010, 2.
  • Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego , słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2009 [Nagroda im. Józefa Tischnera,  Nagroda UMCS im. Jerzego Giedroycia, Nagroda Biblioteki Raczyńskich w ramach Przeglądu Nowości Wydawniczych, Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza, Nagroda I stopnia Clio Rektora UW/Wydziału Historycznego UW].
  • The Voices of Collapse. Destructive and Self-Destructive Expressions among the Former Miners in Wałbrzych (Southwest Poland), w: Luse, A. and I. Lazar (red.) Cosmologies of Suffering. Post-communist Transformation, Sacral Communication, and Healing, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2007.
  • Body and Fate. The Pension as a Practice of Social Remembering, “Anthropological Yearbook of European Cultures” , 2006, 1.
  • Gatherers of Central Poland. A Field Study, “Anthropology Matters On-Line Journal”, 2006, 2.

   

    

   Projekty badawcze

   W latach 2011-2018 prowadziłem dwa granty NCN:

   1.„Lokalne formy rozwoju Badania nad nowymi formami działań rozwojowych i samoorganizacji społecznej wśród Torgutów z somonu Bułgan w zachodniej Mongolii” oraz

   2.„Wyzwania etnografii twórczej. Wypracowanie naukowego warsztatu "badań w działaniu" uchwytującego peryferyjne aktywności twórcze i łączącego perspektywę intensywnych badań antropologicznych z animacją kultury i projektami z zakresu sztuki współczesnej”.

   W latach 2011-2017 zrealizowałem wraz zespołem "Kolektywu Terenowego" projekty badawczo-animacyjne „Prolog Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego”  Mazowieckiego Instytutu Kultury (2011), „Etnografia, animacja, sztuka” Narodowego Centrum Kultury (2012-13) oraz „Oddolne tworzenie kultury: etnograficzne badania w działaniu (moduł Działanie w kulturze)” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW” (2014-15).

   W roku 2003. przeprowadziłem badania terenowe w północnej Mongolii poświecone przemianom transformacyjnym grupy pasterzy reniferów z Czerwonej Tajgi (Caatanowie).

   Od 2002 do 2006 roku prowadziłem badania terenowe wśród polskich społeczności doświadczjących bezrobocia i zubożenia po transformacji lat 90.: wśród bezrobotnych górników zagłębia wałbrzyskiego, zbieraczy złomu i odpadów znad odkrywki kopalni „Bełchatów” oraz badania w obszarach wiejskiego bezrobocia w okolicach Szydłowca (w obszarach tych badania prowadziły pod moim kierunkiem także grupy studentów Instytutu Kultury Polskiej UW i Instytutu Etnologii  UW).
    

   Nagrody i stypendia

   Stypendia:

   Visiting Fellowship w Imre Kertesz Kolleg w Jenie, październik 2019- styczeń 2020.

   Visiting Fellowship w Institut für die Wissenschaften vom Menschen/Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, październik 2020- grudzień2020.

   Nagrody:

   Nagroda Rektora UW "za wyróżniającą się działalność, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu Warszawskiego" 2019.

   Nagrody za książkę Przepływy, współdzialania, kręgi możliwego, Antropologia powodzenia, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk, 2019:

   Nominacja do Nagrody UMCS im. Jerzego Giedroycia 2019

   Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza 2020
    

   Nagrody za książkę "Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia czlowieka zdegradowanego", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009:

   Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera 2010

   Nagroda UMCS  im. Jerzego Giedroycia 2010

   Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza 2010

   Nagroda Biblioteki Raczyńskich w ramach Przeglądu Nowości Wydawniczych 2010

   Nagroda Clio I stopnia Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 2010

    

   Wyróżnienie w konkursie Prezydenta RP „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój”,  2009.

    

   Kontakt

   t.rakowski@uw.edu.pl
   +48 22 55 31 658