Program Erasmus+

Komunikaty BWZ:

Aktualne informacje na stronie:  http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

 

Praktyki Erasmus – zgłoś się

PROJEKT „ERASMUS - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA” (KA103)
PRAKTYKI ZAGRANICZNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW (SMP)
W KRAJACH PROGRAMU, ROK AKADEMICKI 2017/2018
„KROK PO KROKU” - plik pdf

PROJEKT „ERASMUS - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA” (KA103)
PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA STUDENTÓW – PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW (SMPA)
W KRAJACH PROGRAMU, ROK AKADEMICKI 2017/2018,
„KROK PO KROKU” - plik pdf

Komunikat nr 5/18/SMS/2018/2019
Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA103)
Zagraniczne studia częściowe 2018/2019
Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej? - plik pdf

 

Komunikaty IEiAK UW:

Koordynatorka ERASMUS + w IEiAK UW,  rok akad. 2017/18:
dr Helena Patzer -  dyżur: wtorki od 12:00 do 13:00, pokój 319 (helenapatzer@wp.pl)KWALIFIKACJE NA STYPENDIUM  ERASMUS+  (studia częściowe) w roku akademickim 2018/2019 - sprawdź

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE z kandydatami i kandydatkami odbędą się w IEiAK w dniu 27.02.2018 w sali 319
sprawdź godzinę na liście

 

Osoby kandydujące powinny złożyć w sekretariacie IEiAK (na półce dr Heleny Patzer) oraz przesłać mejlowo na adres helenapatzer@wp.pl oraz k.bielenin@gmail.com w terminie do 23 lutego 2018 (piątek):

1. Krótki list motywacyjny uzasadniający wybór ośrodka (i ew. ośrodka rezerwowego, w razie braku miejsc), opisujący własne osiągnięcia i zainteresowania, z dokładnymi danymi kontaktowymi. Zalecamy wpisanie przynajmniej 2 ośrodków, ze wskazaniem priorytetowego. Proszę również podać planowany semestr wyjazdu (w przypadku wyjazdów semestralnych: zimowy lub letni).

Proszę podać swój adres mejlowy i numer telefonu, ponieważ będą one potrzebne do sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji (wypełniania on-line i off-line odpowiednich dokumentów).

UWAGA: Nie ma możliwości wyjechania na III roku studiów licencjackich w I semestrze! Wyjazd w II semestrze jest możliwy pod warunkiem uzyskania zgody od prowadzących laboratorium i ustalenia warunków pisania pracy licencjackiej na wyjeździe.

 

2. Wydruk z USOSa o ocenach ze studiów (rok akademicki 2016/17). W kwalifikacji mogą brać udział osoby, które mają średnią wynoszącą co najmniej 3,49. Dopuszczalny jest najwyżej jeden warunek w momencie rekrutacji. .

UWAGA:  O stypendium mogą ubiegać się osoby z II i III roku studiów licencjackich, a także I roku studiów magisterskich (stypendium jest na kolejny rok akademicki).

 

3. Świadectwo znajomości języka obcego (zwykle wymagany jest poziom B2 lub jego odpowiednik); może to być wydruk z USOSa o zdaniu uniwersyteckiego egzaminu centralnego z języka obcego lub rozszerzona matura.

Studenci chcący wyjechać do Berlina na Humboldt-Universitaet będą musieli zdać ich własny egzamin językowy przez Internet przed zakwalifikowaniem przez stronę przyjmującą (www2.hu-berlin.de/ethno/ oraz www.aia.hu-berlin. de/int). Studenci chcący wyjechać do Granady muszą poświadczyć znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B1. W Granadzie wszystkie zajęcia odbywają się w języku hiszpańskim.

 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE z kandydatami i kandydatkami odbędą się w IEiAK w terminie 26 lutego - 2 marca 2018 (drugi tydzień nowego semestru). Dokładna data i godzina rozmowy zostaną podane w późniejszym terminie. Proszę śledzić informacje na stronie.

 

Informacje o stypendium: Obecnie stypendium wynosi od 400-500 euro miesięcznie, w zależności od kraju (plus 200 euro dla osób, którym przysługuje stypendium socjalne):

a) 500 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;

b) 450 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

c) 400 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Istnieje też możliwość zakwalifikowania na wyjazd bez stypendium tych, dla których nie starczy miejsc stypendialnych.