Program Erasmus+

Informacje dla studentów przebywających w Wielkiej Brytanii na stypendium Erasmus + po 30 marca - https://www.etnologia.uw.edu.pl/erasmus-plus

 

 

Komunikaty BWZ:

Aktualne informacje na stronie:  http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

Komunikaty IEiAK UW:

Koordynatorka ERASMUS + w IEiAK UW,  rok akad. 2018/19:
dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska (Sprawdź dyżur)KWALIFIKACJE NA STYPENDIUM  ERASMUS+  (studia częściowe) w roku akademickim 2019/2020 - sprawdź - rekrutacja zakończonaKwalifikacja na stypendium Erasmus (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”)
Termin składania dokumentów
do 27 czerwca 2019 r. (na semestr zimowy)

     

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło dodatkową kwalifikację na Erasmusa (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium (wyjazd w semestrze zimowym)

Oto miejsca do wykorzystania w IEiAK:

 • Berlin (Humboldt Universitaet) – 1 osoba, II stopień studiów
 • Bratysława (Comenius University) – 2 osoby, I, II i III stopień studiów
 • Brno (Masarykova Univerzita) - 2 osoby, I, II i III stopień studiów, wyjazd roczny
 • Bukareszt (Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti),  2 osoby, I, II i III stopień studiów
 • Granada (Universidad de Granada) – 2 osoby, I, II i III stopień studiów, wyjazd roczny
 • Heidelberg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) – 4 osoby, I i II stopień studiów
 • Kopenhaga (Kobenhavns Universitet) – 1 osoba na I i II stopień studiów
 • Lublana (Univerza v Ljubljani) 1 osoba, I II i III poziom studiów
 • Ołomuniec (Univerzita Palackého v Olomouci) – 4 osoby, I, II i III stopień studiów
 • Lille (Université Catholique de Lille) – 2 osoby, I i II stopień studiów; wyjazd roczny
 • Praga (Uniwersytet Karola) – 1 osoba, I, II i III stopień studiów
 • Sofia (Sofiiski Universitet „Sveti Kliment Ohridski“) - 3 osoby, II stopień studiów
 • Sofia (Bułgarska Akademia Nauk) – 1 osoba, III stopień studiów
 • Stambuł (Yeditepe Universitesi) 5 osób, I i II stopień studiów
 • Stambuł (Isik Universitesi) 1 osoba, I i II sopień studiów
 • Sztokholm (Sodertorns Hogskola) – 3 osoby, I i II stopień studiów
 • Tallinn (Tallinna Ulikool; University of Tallinn) - 2 osoby, I, II i III stopień studiów
 • Turku (Turun Yliopisto) - 2 osoby, I, II i III stopień studiów
 • Wiadrina, Frankfurt nad Odrą (Europa-Universitat Viadrina) - 2 osoby, I, II i III stopień studiów
 • Wiedeń (Universitaet Wien) – 2 osoby, II stopień studiów

 

UWAGA!

a) Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze zimowym.

b) Studentom zakwalifikowanym w tzw. drugiej turze na wyjazdy w semestrze zimowym przysługuje stypendium w wysokości:

- 500 euro/miesiąc – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja;

- 450 euro/miesiąc  – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

- 400 euro/miesiąc  – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

c) Stypendia będą finansowane z projektu 2018/19, dlatego nie ma możliwości przedłużenia ani zmiany terminu wyjazdu na semestr letni.

d) Podania będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania miejsc lub upłynięcia terminu przyjmowania zgłoszeń przez uczelnię zagraniczną.

e) Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do uczelni zagranicznej.

1. Warunki uczestnictwa i kryteria:

· studenci, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów pierwszego stopnia;

· średnia ocen za ostatni rok akademicki (2017/18) co najmniej 3,49, dozwolony tylko jest  jeden (1) warunek;

· znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;

· pierwszeństwo skorzystania z miejsc mają studenci, którzy studiują na kierunku pokrewnym
z kierunkiem, na który została zawarta umowa międzyinstytucjonalna Erasmus+
(lista niewykorzystanych miejsc w załączeniu);

· studenci zakwalifikowani w ramach pierwszej i drugiej  tury NIE mogą uczestniczyć w trzeciej turze.

2. Wymagane dokumenty

 1. Podanie adresowane do Biura Współpracy z Zagranicą UW (podanie należy napisać samodzielnie, nie ma wzoru tego dokumentu), z:
 • uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej.

Podanie musi być zaopiniowane przez koordynatora ds. mobilności (Erasmus) macierzystego wydziału / instytutu

 1. Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego wraz z zaświadczeniem o braku warunków lub warunku na kierunku, z którego miałby nastąpić wyjazd.
 2. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym planowane są studia za granicą.
 3. Oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów w ramach LLP Erasmus, Erasmus Mundus i/lub Erasmus+.

 

UWAGA ! W podaniu należy wpisać aktualny numer telefonu oraz aktualny adres e-mail.

 1. Termin składania dokumentówdo 27 czerwca 2019 r.

 

4. Miejsce składania dokumentów

Biuro Współpracy z Zagranicą UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (Rektorat), 2. piętro, pokój 28

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.30 do 14.00.

 

5.O wynikach kwalifikacji studenci zostaną poinformowani mailowo. Podania będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności zgłoszeń i kompletności dokumentów oraz, jeśli dotyczy, na podstawie zgody uczelni zagranicznej na odstępstwa od zawartej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+. O zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie studenta w semestrze letnim występuje BWZ.

 

Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim  zostanie otwarta po 15 lipca br.

 

Szczegółowych informacji udziela pani Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl) z BWZ oraz ja, czyli instytutowa koordynatorka ds. mobilności, Karolina Bielenin-Lenczowskak.bielenin@uw.edu.pl