Zbiory specjalne

Sekcja gromadzi, porządkuje, opracowuje i digitalizuje źródła opisowe, graficzne i audiowizualne będące efektem pracy naukowo-badawczej pracowników i studentów Instytutu oraz inne materiały związane z działalnością naukową, dydaktyczną i popularyzującą etnologię.