Schemat organizacyjny

Dyrekcja (od września 2016)

Dyrektor IEiAK

prof dr hab. Maciej Ząbek

współpraca z instytucjami naukowymi i interesariuszami zewnętrznymi; 

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych 

dr Iwona Kaliszewska

współpraca z zagranicą

Zastępca Dyrektora ds. Studenckich

dr Helena Patzer

opiniowanie podań studentów skierowanych do Dziekana WNKS UW

Powiązane materiały