dr
Ewa
Maciejewska-Mroczek
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
realizacja grantu NCN - Sonata BIS