Rejestracja na zajęcia

 

Harmonogram rejestracji żetonowych: rejestracja.usos.uw.edu.pl

Na wszystkie przedmioty zapisują się Państwo w systemie USOS – na dwóch stronach:


1) usosweb.uw.edu.pl – rejestracje na zajęcia prowadzone na etnologii. Rejestracje znajdziecie w dziale Dla Studentów --> Rejestracja. Są tam widoczne wszystkie rejestracje, do których jesteście uprawnieni.
 


2) rejestracja.usos.uw.edu.pl – zapisy na przedmioty ogólnouniwersyteckie (prowadzone na innych wydziałach) - wymagamy zaliczenia przedmiotów ogólnouniwersyteckich za 9 punktów w ciągu 3 lat studiów licencjackich i za 6 punktów w ciągu 2 lat magisterskich. Na tej stronie dostępne są także rejestracje na lektoraty, w-f, egzaminy certyfikacyjne z języków obcych.

 

Prosimy osoby studenckie IEiAK UW o nierejestrowanie się

na przedmioty ogólnouniwersyteckie prowadzone w naszym Instytucie.
na przedmioty obowiązkowe przypisane do innego roku studiów (chyba że student/-ka powtarza dany przedmiot).

Osoby z MISH

chcące rejestrować się na nasze przedmioty: proszę zgłaszać chęć nabycia uprawnień do rejestracji drogą mailową na adres m.gluszek[at]uw.edu.pl (proszę podać imię, nazwisko i nr indeksu).

Powiązane materiały