Rejestracja na zajęcia

I tura rejestracji na zajęcia w IEiAK w semestrze letnim 2018/2019 ruszy 11 grudnia o godzinie 20:00 (przedmioty do wyboru) i 20:30 (przedmioty obowiązkowe).

II tura - od 21 stycznia do 3 marca, w tych samych godzinach.

Nabór do nowych grup laboratoryjnych dla I roku - na pierwszych zajęciach w semestrze letnim (nie będzie zapisów w usoswebie). Muszą Państwo wybrać jedną grupę laboratoryjną. Prezentacja tematów nowych grup odbędzie się w styczniu.

Dołączenie do seminarium licencjackiego możliwe będzie tylko po zaliczeniu ostatniego semestru laboratorium. Zapisy - u prowadzących seminaria (nie w usoswebie).

Harmonogram rejestracji żetonowych: rejestracja.usos.uw.edu.pl

Na wszystkie przedmioty zapisują się Państwo w systemie USOS – na dwóch stronach:


1) usosweb.uw.edu.pl – rejestracje na zajęcia prowadzone na etnologii. Rejestracje znajdziecie w dziale Dla Studentów --> Rejestracja. Są tam widoczne wszystkie rejestracje, do których jesteście uprawnieni.
 


2) rejestracja.usos.uw.edu.pl – zapisy na przedmioty ogólnouniwersyteckie (prowadzone na innych wydziałach) - wymagamy zaliczenia przedmiotów ogólnouniwersyteckich za 9 punktów w ciągu 3 lat studiów licencjackich i za 6 punktów w ciągu 2 lat magisterskich. Na tej stronie dostępne są także rejestracje na lektoraty, w-f, egzaminy certyfikacyjne z języków obcych.

 

Prosimy studentów IEiAK UW o nierejestrowanie się

na przedmioty ogólnouniwersyteckie prowadzone w naszym Instytucie.
na przedmioty obowiązkowe przypisane do innego roku studiów (chyba że student/-ka powtarza dany przedmiot).

Studenci MISH

chcący rejestrować się na nasze przedmioty: proszę zgłaszać chęć nabycia uprawnień do rejestracji drogą mailową na adres m.gluszek[at]uw.edu.pl (proszę podać imię, nazwisko i nr indeksu).

Powiązane materiały