Tok studiów licencjackich

Studia na etnologii pozwalają na wyjątkowe uczenie w działaniu: nie tylko wyposażą Cię w narzędzia do analizy i interpretacji otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej, ale również będą niezwykłym doświadczeniem, zmieniającym sposób patrzenia na świat.

 

Przebieg studiów

W trakcie studiów licencjackich studenci i studentki zapoznają się z teoretycznymi podstawami etnologii oraz uczą się od podstaw prowadzenia etnograficznych badań terenowych. Elastyczny plan zajęć z małą ilością przedmiotów obowiązkowych umożliwia studentom indywidualny rozwój.

Laboratorium Etnograficzne

Laboratorium Etnograficzne to najważniejszy przedmiot na studiach licencjackich. W trakcie laboratorium student nabywa umiejętności przeprowadzenia etnograficznych badań terenowych, opracowania i analizy zebranych materiałów oraz przygotowania projektu badawczego i tekstu naukowego.

Dostępne stypendia

Studenci i studentki IEiAK UW uczestniczą w wymianach  krajowych i międzynarodowych, jak również mogą liczyć na wsparcie w ubieganiu się o stypendia i granty. Sprawdź z jakich stypendiów i wymian studenckich możesz skorzystać studiując w IEiAK UW.

Życie studenckie

Studia na etnologii to nie tylko możliwość rozwoju swojej wiedzy i umięjętności, ale także okazja do spotkania wielu inspirujacych osób, udziału w dyskusjach na ważne tematy oraz zaangażowania się w ciekawe przedsięwzięcia. Życie studenckie naszego Instytutu animuje przede wszystkim Samorząd Studencki oraz koła naukowe. Dowiedz się więcej o ich działalności.