Program CEEPUS


Kontakt

Koordynatorka programu w IEiAK dr Agata Hummel
a.hummel@uw.edu.pl

Sekretariat IEiAK: etnologia@uw.edu.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą: kontakt i informacje na stronie - sprwdź

 

www.ceepus.info

CEEPUS to program wymiany studentów i pracowników naukowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Kraje programu to: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Osoby chcące wyjechać na 1 semestr lub 1 miesiąc do wybranego przez siebie ośrodka, mogą to zrobić na dwa sposoby:

  • Skorzystać z sieci, której członkiem jest nasz Instytut. Jest to sieć „Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the university education”. Oprócz nas do tej sieci należy jeszcze: University "Luigj Gurakuqi" Shkodra, Faculty of Social Sciencies; University of Graz, Department for Southeast European History; University of Vienna , Institut für Geschichte; Konstantin Preslavski Unviersity of Shoumen, Faculty of Humanities; Neofit Rilski South-West University - Blagoevgrad, International Seminar for Balkan Studies and Specialisation, Philology Faculty, Law and History Faculty; St. Kliment Ohridski Sofia University, Faculty of Philosophy; St. Kliment Ohridski Sofia University , Faculty of Slavic Studies; University of Pardubice, Department of Social Sciences, Faculty of Arts and Philosophy; University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Ethnology and Cultural Anthropology; Central European University, Department of Gender Studies; University of Szeged, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts; Euro-Balkan University, Department of studies of Southeast Europe; University Sts.Cyril and Methodius - Skopje, Institute of Ethnology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences; The University of Bucharest , Faculty of Foreign Languages, Department of Russian literature (koordynator sieci); University of Ljubljana, Faculty of Arts; University of Primorska, Faculty of Humanistic Studies, Koper; Comenius University in Bratislava, Department of Ethnology and Museology, Faculty of Arts; Constantine The Philosopher University in Nitra, Department of Ethnology and Ethnomusicology.
  • Wyjechać (do innego,wybranego przez siebie ośrodka) w ramach tzw. aplikacji Freemover. Trzeba wcześniej znaleźć sobie opiekuna naukowego i poprosić o zaproszenie.

Informacje na temat dokumentów i deadline'ów na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://buwiwm.edu.pl/ceepus/