Ścieżki kariery

Studia na etnologii uczą krytycznego myślenia, otwierają na różnorodność, przygotowują do rozwiązywania nietypowych problemów, co sprawia, że zdobyte umiejętności mogą być przydatne w bardzo różnych kontekstach.

Dzięki studiom na etnologii:

  1. zdobędziesz warsztat badacza; dowiesz się, jak przygotować badania, przeprowadzić je i zanalizować jego wyniki, co przydaje się w takich obszarach jak badania opinii i rynku, prowadzenie diagnozy potrzeb oraz ewaluacji projektów,
  2. zyskasz wiedzę o kulturze i umiejętności interpretacyjne; nauczysz się rozumienia i krytycznej analizy zjawisk zachodzących we współczesnym świecie, co jest niezbędne w pracy w instytucjach kultury czy organizacjach pozarządowych,
  3. staniesz się bardziej kreatywny i komunikatywny; zdobędziesz umiejętność odnalezienia się wszędzie tam, gdzie niezbędny jest kontakt z ludźmi i praca w zespole, m.in. w mediach i reklamie.