Ścieżki kariery

Studia na etnologii uczą krytycznego myślenia, otwierają na różnorodność, przygotowują do rozwiązywania nietypowych problemów, co sprawia, że zdobyte umiejętności mogą być przydatne w bardzo różnych kontekstach

.


 

Dzięki studiom na etnologii:

  1. zdobędziesz warsztat badacza; dowiesz się, jak przygotować badania, przeprowadzić je i zanalizować jego wyniki, co przydaje się w takich obszarach jak badania opinii i rynku, prowadzenie diagnozy potrzeb oraz ewaluacji projektów,
  2. zyskasz wiedzę o kulturze i umiejętności interpretacyjne; nauczysz się rozumienia i krytycznej analizy zjawisk zachodzących we współczesnym świecie, co jest niezbędne w pracy w instytucjach kultury czy organizacjach pozarządowych,
  3. staniesz się bardziej kreatywny i komunikatywny; zdobędziesz umiejętność odnalezienia się wszędzie tam, gdzie niezbędny jest kontakt z ludźmi i praca w zespole, m.in. w mediach i reklamie.

 

Organizacje wspierające działania naszych absolwentów

 

Fundacja Polski Instytut Antropologii  
strona: http://www.fpia.org.pl

 

 Polski Instytut Antropologii (Polish Institute of Anthropology) jest fundacją wspierającą rozwój antropologii w Polsce. Jednym z głównych celów działalności Instytutu jest aktywizacja i integracja krajowych ośrodków antropologicznych oraz czerpiących z antropologii badaczy, reprezentujących różne szkoły, nurty i poglądy. PIA skupia w swoim gronie wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, młodych pracowników nauki i fascynatów antropologii z terenu całej Polski.
Przedmiotem zainteresowań PIA jest antropologia w jej najszerszym rozumieniu: jako nauka, która jest miejscem spotkań wielu dyscyplin i teorii zajmujących się istotą, naturą i przejawami kulturotwórczej działalności człowieka tak w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Przyglądając się człowiekowi jako istocie społecznej i kulturowej, wspierając, dokumentując i prezentując dorobek badawczy zarówno uznanych antropologów jak i początkujących naukowców, mamy nadzieję przyczynić się nie tylko do popularyzacji wiedzy z zakresu antropologii, ale również rozbudzenia swoistej wrażliwości i ciekawości antropologicznej.

 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - oddział Warszawski
Strona: http://ptl.info.pl

 

 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze jest towarzystwem naukowym. Istnieje od 1895 roku. Dokumentuje, rozwija i popularyzuje wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach świata, w tym o formach kultur ludowych, nieelitarnych i popularnych. Upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej. Kontynuując osiągnięcia ludoznawców, etnografów i folklorystów, rozwija wiedzę z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej.
Celem Towarzystwa jest kształtowanie warunków do rozwijania antropologicznych zainteresowań wśród swoich członków, a także wspieranie rozwoju nauk etnologicznych oraz popularyzowanie wiedzy antropologicznej w społeczeństwie. Towarzystwo prowadzi badania naukowe, organizuje zebrania, konferencje, odczyty, szkolenia, wycieczki. Gromadzi, prowadzi i udostępnia księgozbiory, archiwa oraz bazy danych dotyczące historycznych i współczesnych form kultury polskiej (w szczególności kultury ludowej), kultur innych narodów oraz grup etnicznych, a także wspólnot kulturowych.
PTL współpracuje z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i organizacjami w kraju i za granicą, o tym samym lub podobnym profilu, m.in. wchodzi w skład The World Council of Anthropological Associations (WCAA).

 

Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego
Strona: https://etnograficzna.pl
facebook
youTube

 

 Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego (SPE) to organizacja pozarządowa skupiająca przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Powstała w 2006 roku w Warszawie z inicjatywy absolwentów i studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownia Etnograficzna realizuje projekty badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie. Razem z trzema innymi organizacjami od 2010 roku współtworzymy otwarte miejsce na kulturę w Warszawie – Pracownię Duży Pokój, nagrodzoną w konkursie S3KTOR. SPE to etnografki i etnografowie, którym się chce.

 

Przykładowe projekty naszych studentów i absolwentów realizowane przy wsparciu SPE:

 

Projekt "nasze miejsca"

 

Projekt "Między pokoleniami"

 

Przegląd filmów etnograficznych "Oczy i Obiektywy"

to projekt realizowany od wielu lat przez pracowników i studentów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (koła studenckie). Obecnie, przy wsparciu Stowarzyszenia "Pracownia etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego:

SPE wspólnie z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW organizuje liczne seminaria, warsztaty, promocje, debaty. W mediatece znajdziecie wiele interesujących nagrań - zapraszamy.


Studia w naszym Instytucie dają wyjątkowe umiejętności rozumienia drugiego człowieka, spostrzegania nietypowych zjawisk i analitycznego spojrzenia na życie społeczne i kulturę. Sprawiają, że absolwenci antropologii z powodzeniem odnajdują się na rynku pracy wszędzie tam, gdzie ceni się kreatywność i wyobraźnię: między innymi w biznesie, w edukacji, w mediach, w działalności wydawniczej, w organizacjach pozarządowych i w instytucjach kultury.

Zapraszamy kandydatów i kandydatki na etnologię na dzień otwarty online na UW - 25.04.2020  

 

 

 

 

 

Powiązane materiały