dr hab.
Magdalena
Radkowska-Walkowicz
adiunkt
kierownik Zakładu Antropologii Medycyny i Cielesności

Obszary zainteresowań

antropologia ciała i medycyny; kulturowe wymiary technologii medycznych, w tym genetyki i nowych technologii reprodukcyjnych; badania nad dzieciństwem; antropologia literatury

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Kierowniczka grantów badawczych NCN i NPRH (zob. poniżej)

Członkini Interdysycplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem, www.childhoods.uw.edu.pl, facebook IZBnD

Październik 2014 - uzyskanie habilitacji na Wydziale Historycznym UW (na podstawie książki Doświadczenie in vitro. Niepłodnosć i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej)

Grudzień 2005 -  obrona pracy doktorskiej pt. „Sztuczny człowiek i jego konteksty” w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, kierunek: socjologia.
Doktorat na temat wizerunków sztucznego człowieka w kulturze (Golema, potwora dr. Frankensteina, automatów, androidów, robotów, cyborgów)
Studia doktoranckie: Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

Lipiec 1999 -  obrona pracy magisterskiej w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom z wyróżnieniem

Studia magisterskie: IEiAK UW

Studia równoległe: filologia polska UW

Zajęcia ze studentami (wybrane):

 • od października 2013 – wykładowca i tutor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bioetyka (Socjologia i antropologia medycyny z elementami metodologii nauk społecznych)od października 2013 – wykładowca i tutor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bioetyka (Socjologia i antropologia medycyny z elementami metodologii nauk społecznych)
 • od lutego 2007 - adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW:
   

  – konwersatorium dla studentów studiów doktoranckich Wydziału Historycznego UW Interpretacje i ich legitymizacja (współprowadzenie )
  – seminaria: Antropologia i literatura, Antropologia późnej nowoczesności, Człowiek i technologia, Genetyka i nowe technologie medyczne w perspektywie antropologicznej, Rodzicielstwo i polityka, Etnografia dzieci i młodzieży, seminarium licencjackie, seminarium magisterskie Antropologia nowoczesności
  – wykłady: Kłopoty z kulturą w XXI wieku, Kulturowe wymiary cielesności, Najnowsze kierunki w humanistyce, Antropologia współczesności, Teorie nowoczesności
  – warsztat redaktorski, warsztat Jak poprawnie pisać po polsku
  – zajęcia internetowe Człowiek i technologia
  laboratorium Antropologia rodziny i dzieciństwa

Publikacje

Książki autorskie

Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

Redakcja naukowa

Etnografie biomedycyny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (redakcja, wraz z Hubertem Wiercińskim)

Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011 (redakcja)

Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010 (redakcja, wraz z Anną Malewską Szałygin)

William Arens, Mit ludożercy. Antropologia i antropofagia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 (redakcja naukowa)

Artykuły w książkach

From the Chair to the Field. Research in Ethnology and Cultural Anthropology in Warsaw
w: Jahrbuch für Europäische Ethnologie. Polen, red. H. Alzheimer, S. Doering-Manteuffel, A. Treiber
Institut für Ethnologie und Kulturanthropologie, Universität Warschau
Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2015 (współautorstwo)

Mleko matki. Wstęp do antropologii jedzenia dla najmłodszych
w: Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia, red. A. Wieczorkiewicz, U. Jarecka

Powroty monstrum. Mit Frankensteina we współczesnych recepcjach odkryć naukowych
w: U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych II, red. E. Hendryk, E. Kamińska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPO, Szczecin 2014

Potyczki z technologią. Badania prenatalne w ujęciu antropologicznym
w: Etnografie biomedycyny, red. M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński (z Hubertem Wiercińskim), Warszawa 2014

Wstęp. Biomedycyna, reprodukcja, antropologia

w: Etnografie biomedycyny, red. M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński (z Hubertem Wiercińskim), Warszawa 2014

Czemu służy straszenie "ideologią gender"? Rozmowę przeprowadził Tomasz Stawiszyński

w: Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2014

Aaaby wynająć brzuch. Antropologiczne konteksty macierzyństwa zastępczego
w: Pożegnanie z Matką-Polką? Dyskursy, praktyki  i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. R.E. Hryciuk, E. Korolczuk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

Blastusie i syndrom. Rola języka naukowego w polskiej debacie o in vitro
w: Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, w 2012

Co robi etnograf? Czyta
w: Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011

Wstęp. Antropologiczne danie z kanibala
w: Mit ludożercy. Antropologia i antropofagia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

Nie słuchaj teściowej ! Czyli jak żywić niemowlę w czasach Internetu
w: Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej, red. M. Radkowska-Walkowicz, A. Malewska-Szałygin, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

Baśń o miłych droidach, złym cyborgu i nowoczesności
w: Gwiezdne wojny. Współczesny epos (pop)kulturowy, red. A. Jawłowski, Warszawa 2010

Artykuły w czasopismach

Anna Zadrożyńska (1938-2014)
Lud, tom 99 (z Anną Malewską-Szałygin)

Antropologia i historia (wstęp do numeru tematycznego)
ROCZNIK ANTROPOLOGII HISTORII, Tom: 5, Zeszyt: 8, 2015 (z Agnieszką Kosciańską)

„To wielkie zwycięstwo polskiej wolności? Nowa ustawa regulująca leczenie metodą in vitro w Polsce w perspektywie antropologicznej
Prawo i Medycyna,  Tom: 62, Zeszyt: 18, Strony: 123-140

Zbyt mały krok w dobrym kierunku
KULTURA LIBERALNA, Zeszyt: 25/2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/06/23/magdalena-radkowska-wa...

Between advanced medical technology and prayer: infertility treatment in post -socialist Poland
SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW, tom: 50 Zeszyt: 6, 2014

Śluz, modlitwa i laparoskopia. Popularyzacja naprotechnologii w kontekście polskiej debaty na temat zapłodnienia in vitro
Etnografia Polska, tom: 58 Zeszyt: 1-2, 2014

Wprowadzenie do bloku tematycznego „Kultura i Medycyna”

Etnografia Polska, tom: 58 Zeszyt: 1-2, 2014 (z Małgorzatą Rajtar)

Frozen children and despaired embryos in the ‘new’ post communist state: debate on IVF in the context of Poland’s transition

„European Journal of Women’s Studies”, vol. 21, issue 4, November 2014

Зародыши. Потенциальные дети и новые игроки на политической сцене
„Этнографическое обозрение”, nr 3/2013

Biotransfiguracje – sztuka, życie, polityka
„Teksty Drugie”, nr 1/2/2013

The creation of "monsters": the discourse of opposition to in vitro fertilization in Poland
„Reproductive Health Matters”, listopad 2012

Who is afraid of Frankenstein? Polish debate on in-vitro fertilization
„Ethnologia Europea. Journal of European Ethnology”, nr 2 (42) / 2012

Искусственный человек в образах литературы и кино
„Медицинская Антропология и Биоэтика”, nr 3/2012

Gdzie się kryją potwory? Dzieci epoki zaawansowanych technologii medycznych
„Kultura Popularna”, nr 1 (31), 2012

Sztuczne dziecko. Między niepokojącą obcością a swojską czułością
„Dialog”, nr 3 (640), 2010

Pinokio i jego bracia
„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, nr 3 (18), 2009

Czystość i znaczenie (recenzja książek Mary Douglas: Czystość i brud oraz Ukryte znaczenia)
w: „Kultura Współczesna”, nr 1, 2009

Antropolog w terenie
„(op.cit.,) Maszyna Interpretacyjna”, nr 1(38), 2008

Terminatory i ludzie. Opowieść o pędzie i zatrzymaniu
w: „Kwartalnik Filmowy”, nr 47-48, 2004

A.I. Sztuczna niewinność
w: „Kwartalnik Filmowy”, nr 41-42, 2003

Prawdziwa starość sztucznych ludzi
w: „Kultura Współczesna”, nr 1-2 (31-32), 2002

Człowiek, cyborg, androgyne, Orlando
w: „Kwartalnik Filmowy” nr 31-32, 2000

Aneks do dzieła stworzenia
w: Metamorfozy ciała, red. D. Czaja, Warszawa 1999

Hiperrealność Lary. Lara hiperrealności
w: „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” nr 1-2, 1999

Przyszła do mnie z wizytą sprzedaż bezpośrednia
w: „Konteksty” nr 3-4, 1998

Przedmiot, podróż, miejsce mityczne. Projekt netnologii
w: „Konteksty” nr 3-4, 1998

W poszukiwaniu zaginionej śmierci, czyli ars moriendi dzisiaj
w: „Konteksty” nr 2, 1998

Eklektyczny obraz świata (w kontekście tradycyjnej religijności)
w: „Konteksty” nr 1, 1998

oraz wiele artykułów w magazynie kulturalno-społecznym „(op.cit.,)”

Projekty badawcze

Realizowane

Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies, NCN, kierowniczka

Zdrowie w opiniach dzieci – ujęcie childhood studies, NCN, kierowniczka

Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej, NPRH, kierowniczka

Zakończone

Rodzina i reprodukcja w kontekście rozwoju genetyki i nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna
Data: 01.12.2011 - 30.11.2014
Miejsce: Warszawa
grant NCN

Polska debata na temat zapłodnienia in vitro
Data: od 2010
Miejsce: Warszawa

Między antropologią a literaturą

Data: 2008-2011
Miejsce: Warszawa
Zredagowanie tomu Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury, Warszawa: DiG, 2011
Prowadzenie zajęć seminaryjnych pt. Antropologia i literatura
Źródło finansowania: badania własne MNiSW

Kontakt

m.walkowicz@uw.edu.pl
+48 22 55 31 658
Dyżury 

czwartki, g. 9-9.45