mgr Julia Kunikowska

Studia doktoranckie 
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Kontakt

j.kunikowska@student.uw.edu.pl

Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW i Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych UW.  Bada historię i współczesność dawnej wsi Wolica, na terenie dzisiejszego Ursynowa i Wilanowa. Urodzona w Łodzi, mieszka w Warszawie, sercem - woliczanka.

Obszary zainteresowań

Znikające wsie, studia miejskie, archiwistyka społeczna, etnografia wizualna, kartografa, historia XIX-wiecznych miast przemysłowych, badania w działaniu, autoetnografia.

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

2015 - obecnie - badania na terenie dawnej wsi Wolica.

2015 - 2017 - badania struktur i praktyk motywacyjnych marketingu sieciowego.

Publikacje

Wolica – uparta wieś na obrzeżach Warszawy, Zeszyty Wiejskie 2020.

Projekty badawcze

Badania na terenie dawnej wsi Wolica.

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

- Panelistka podczas 9. konferencji Konserwacja Zapobiegawcza Środowiska, Etnograficzne dziedzictwo kulturowe: identyfikacja, szanse i zagrożenia we współczesnym świecie, listopad 2021.

- Panelistka podczas debaty Potrzeba miejsca pamięci na Ursynowie zorganizowanej we współpracy z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów - MAL Kajakowa 12b, Fundacją Inna Przestrzeń i Zielonym Ursynowem - wczoraj i dziś, październik 2021.