mgr Antonina Stasińska

doktorantka
Studia doktoranckie 
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW

Przydatne linki

Kontakt

antonina.stasinska@student.uw.edu.pl

Antropolożka, doktorantka, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Do pracy licencjackiej prowadziła badania z nurtu antropologii miasta nad percepcją rewitalizacji Placu Szembeka na Warszawskim Grochowie -  politycznymi aspektami estetyki przestrzeni miejskiej. W badaniach magisterskich zajmowała się tematami z zakresu antropologii migracji i emocji prowadząc badania nad strategiami i praktykami transnarodowych związków na odległość, ukończyła studia II stopnia z wyróżnieniem. Obecnie prowadzi badania w ramach projektu doktorskiego "Etnografia intymnych relacji niemonogamicznych – doświadczenie, strategie, praktyki. Perspektywa kobiet" - na temat związków niemonogamicznych w Polsce.  

Obszary zainteresowań

antropologia emocji, miłości, ciała, migracji, mobilności, miasta, gender, seksualności, etnografia relacji intymnych

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Prowadzi i współprowadzi zajęcia takie jak Antropologia emocji. Etnografia relacji intymnych, Rodzicielstwo i polityka.

Publikacje

Publikacje naukowe: 

2019:

Prace Etnograficzne Uniwersytet Jagieloński "Motility i kosmopolityczny wymiar transnarodowych związków na odległość"

Polski Przegląd Migracyjny // The Polish Migration Review Rola technologii w tworzeniu i utrzymywaniu związków na odległość // Role of technology in creating and mantaining transnational long-distance relationships (LDR) [publikacja dwujęzyczna]

Studia Humanistyczne AGH (Contributions to Humanities) Privileged mobility and un-mediated choice? The Case of Young People Living in Transnational Long-distance Relationships

LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, wraz z mgr Igą Kowalską

Artykuł: ,,Dyskurs biomedyczny a doświadczenie pacjentów. Anoreksja w ujęciu antropologicznym" 

2018:

Etnografia Polska Recenzja książki pod redakcją Małgorzaty Rajtar i Justyny Straczuk "Emocje w kulturze"

Działalność popularyzatorska 

2022:

Wywiad ekspercki - 12.08.2022 – Tygodnik Newsweek, dla Małgorzaty Święchowicz do artykułu Są parą od lat, mieszkają osobno. „W tym układzie wszystko jest jak trzeba”

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/zwiazki-na-odle...

jsj2hqg , dostęp [7.09.2022]

Wywiad z dr hab. Magdaleną Lubańska "Religijność poza centrum", Magazyn Kontakt

2021: 

Artykuł: "Uwaga! Seksualność w natarciu", Magazyn Kontakt 

2020:

Tygodnik Polityka “Związki na odległość” - wywiad 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/19399...

data 01.02.2020

Tygodnik Polityka “O związkach niemonogamicznych opowiada antropolożka Antonina Stasińska”

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/19626...

antropolozka-antonina-stasinska.read

data 10.07. 2020

Artykuł: "Matka Boska Miliarderka", Magazyn Kontakt 

Wypowiedź ekspercka do artykułu Ewy Jankowskiej, Portal Gazeta.pl

"W związku na odległość najgorsza jest emocjonalna sinusoida"

Więcej:

https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,25854908,w-zwiazk...

sinusoida.html

data 10.04.2020

2019:

Artykuł: ,,Sama to sobie zrobiłaś. Społeczne postrzeganie osób z zaburzeniami odżywiania" wraz z mgr Igą Kowalską, Magazyn Kontakt

2018:

Artykuł "Zrozumieć muxes. Trzecia płeć u Zapoteków okiem antropolożki", Magazyn Kontakt

Artykuł: "Krwawe awokado - fetyszyzm towarowy nowej klasy średniej", Magazyn Kontakt

Projekty badawcze

aktualny projekt badawczy: "Etnografia intymnych relacji niemonogamicznych – doświadczenie, strategie, praktyki. Perspektywa kobiet."

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

2021:

Wygłoszony referat: "Etnografia intymnych relacji niemonogamicznych – doświadczenie, strategie, praktyki. Perspektywa kobiet" na konferencji Nie tylko trajektorie zakochania. O społecznym konstruowaniu relacji międzyludzkich, Wrocław, organizator: Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski, ogólnopolska

2018: Wygłoszony referat:

"Demedykalizacja anoreksji - dyskurs, a doświadczenie. Perspektywa autoetnograficzna, etnograficzna i bioetyczna" na ogólnopolskiej konferencji naukowej ,,Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze"w Kolegium Artes Liberales UW, wraz z mgr Igą Kowalską

Nagrody i stypendia

Podczas studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018 uzyskała stypendium rektora na Uniwersytecie Warszawskim.