mgr
Antonina
Stasińska
doktorantka
Studia doktoranckie 
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW

Antropolożka, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Do pracy licencjackiej prowadziła badania z nurtu antropologii miasta nad percepcją rewitalizacji Placu Szembeka na Warszawskim Grochowie -  politycznymi aspektami estetyki przestrzeni miejskiej. W badaniach magisterskich zajmowała się tematami z zakresu antropologii migracji i emocji prowadząc badania nad strategiami i praktykami transnarodowych związków na odległość, ukończyła studia II stopnia z wyróżnieniem. Bliskie są jej założenia antropologii refleksyjnej. 

Obszary zainteresowań

 antropologia emocji, ciała, migracji, mobilności, miasta, gender, seksualności 

Publikacje

Naukowe: 

2019:

Prace Etnograficzne Uniwersytet Jagieloński "Motility i kosmopolityczny wymiar transnarodowych związków na odległość"

Polski Przegląd Migracyjny // The Polish Migration Review Rola technologii w tworzeniu i utrzymywaniu związków na odległość // Role of technology in creating and mantaining transnational long-distance relationships (LDR) [publikacja dwujęzyczna]

Studia Humanistyczne AGH (Contributions to Humanities) Privileged mobility and un-mediated choice? The Case of Young People Living in Transnational Long-distance Relationships

LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, wraz z mgr Igą Kowalską

Artykuł: ,,Dyskurs biomedyczny a doświadczenie pacjentów. Anoreksja w ujęciu antropologicznym" 

2018:

Etnografia Polska Recenzja książki pod redakcją Małgorzaty Rajtar i Justyny Straczuk "Emocje w kulturze"

Popularno-naukowe:

Magazyn Kontakt 

2019:

Artykuł: ,,Sama to sobie zrobiłaś. Społeczne postrzeganie osób z zaburzeniami odżywiania" wraz z mgr Igą Kowalską

2018:

Artykuł "Zrozumieć muxes. Trzecia płeć u Zapoteków okiem antropolożki"

Artykuł: "Krwawe awokado - fetyszyzm towarowy nowej klasy średniej"

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

2018: Referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej ,,Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze"w Kolegium Artes Liberales UW, wraz z mgr Igą Kowalską

Tytuł referatu: Demedykalizacja anoreksji – dyskurs, a doświadczenie. Perspektywa autoetnograficzna, etnograficzna, bioetyczna

Nagrody i stypendia

Podczas studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018 uzyskała stypendium rektora na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontakt

antonina.stasinska@student.uw.edu.pl