dr Małgorzata Owczarska

adiunktka (badawcza)
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej

Przydatne linki

Kontakt

ma.owczarska@uw.edu.pl

Antropolożka kultury i etnografka. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów doktoranckich w SNS PAN oraz stypendystka Fulbrighta na Uniwersytecie Hawajskim w Mānoa w Honolulu. Prowadziła badania w Polsce, na Litwie i w Polinezji Francuskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół błękitnej humanistyki, antropologii wody, etnografii Polinezji, aktywizmu ludów tubylczych i postkolonializmu. Współpracowała również przy projektach kulturalnych i społecznych z organizacjami pozarządowymi i muzeami w Polsce (między innymi z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Indiach i Belgii. Kierowniczka grantu Narodowego Centrum Nauki pt.: „Doświadczenie nadmiaru, braku i zrównoważonej obecności wody. Studium w nurcie błękitnej antropologii” w latach 2021-2024.

Obszary zainteresowań

 • błękitna antropologia i antropologia wody, 
 • błękitna humanistyka,  
 • etnografia wysp Pacyfiku zwłaszcza Polinezji Francuskiej, 
 • tubylczy aktywizm, 
 • postkolonializm 

 

Obszar badań: Polinezja Frnacuska, Polska (Bóbr, Biebrza, Brzozówka, Wisła, Odra, Drna, Żurawka)

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Prowadzone zajęcia: 

Lata 2023-2025- grupa laboratoryjna "Odra – życie, katastrofa, nadzieja? Zamieszkiwanie kryzysu ekologicznego",Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Rok akademicki 2013/14, 2018/19, 2019/20      Wstęp do badań nad kulturami wysp Pacyfiku, forma zajęć: ćwiczenia, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

 Rok akademicki 2010/11  Postkolonializm – teoria i badania, forma zajęć: grupa studyjna, Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN. Prowadzone wspólnie z Katarzyną Wyrzykowską

Publikacje

Owczarska, Małgorzata 

2021, Myśleć przez morze. Sztrandowanie i inne metafory, w poszukiwaniu poznawczych alternatyw. „Przegląd Kulturoznawczy”,Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, p. 245-267, cze. 2021. ISSN 2084-3860. Available at: <https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2021/Numer-.... Date accessed: 30 cze. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.21.018.14075.

2020, Teoria rekonekcji. Ścieżki tahitańskiego aktywizmu, Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.

2015, Czas, przestrzeń i alternatywne sposoby wyrażania historyczności. Przypadek Tahiti, Rocznik Antropologii Historii, rok V,(8), s.215-243.

2015, Odrodzenie kulturowe na postkolonialnym Tahiti. Przypadek unu, Etnografia.  - Praktyki, teorie, doświadczenia, nr.1, s.59-83.

2014, „Mā’a tahiti, brzuch, tożsamość i świat postkolonialny”, [w:] Terytoria Smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia, red. Urszula Jarecka, Anna Wieczorkiewicz, s. 193-219, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Wydawnictwo IFiS PAN: Warszawa.

2013, Nuku Hiva: An Ambiguous Paradise, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, nr 2013/2(19), s. 59-79. 

2010, Paradygmat mobilności Johna Urry’ego, Kultura współczesna, nr 3(65), s.203-207.

2007, „Kulturowe intymności” organizowania turystyki, [w:] Warto zapytać o kulturę 2. Człowiek, duchowość, przedsiębiorczość, red.Maria Szyszko, Krzysztof Czyżewski, s.134-151, Białystok-Sejny: Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

2005, Zdarow drug! –rozległe treści w małych formach . Komunikaty w środowisku młodzieży rudnickiej na Wileńszczyźnie, [w:] Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie, red. Łukasz Smyrski, s. 95 – 126, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

2004, Św. Barbara z Zabrzeźnicy , „Okolice Zambrowa, etnograficzne pogranicze. Dodatek do pisma Zeszyty Regionalne, pismo poświęcone dziejom i kulturze północno-wschodniego Mazowsza”, zeszyt 2, s.32.

WSPÓŁAUTORSTWO:

Owczarska, Małgorzata; Wagner, Iwona. 2021, Języki wody – dialog. "Przegląd Kulturoznawczy", Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, p. 416-430, Available at: https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2021/Numer-... ( Date accessed: 30 cze. 2021) doi:https://doi.org/10.4467/20843860PK.21.027.14084

 Hummel, Agata; Owczarska, Małgorzata; Wierusz – Walknowski, Tomasz, 2008, Antropologia rozwoju – pomiędzy praktyką a teorią. Czy mamy ją w Polsce?, „Dialogi o rozwoju”, vol.2008, nr2, s 41-55.

Projekty badawcze

 • 2021-2024; NCN, SONATA 16, nr 2020/39/D/HS3, „Doświadczanie nadmiaru, braku i zrównoważonej obecności wody. Studium w nurcie błękitnej antropologii.”, twórczyni i kierowniczka grantu, Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • 2020.VII; „Jaka woda?” w ramach programu „COVID-19. Jaki świat po pandemii?”, rezydencja artystyczno-badawcza, Biennale Warszawa (https://biennalewarszawa.pl/jaka-woda/ )
 • 2013. IX – X; Monitorowanie stanu rynku fonograficznego w Polsce, badanie jakościowe w wytwórniach fonograficznych; członkini zespołu badawczego, Instytut Muzyki i Tańca, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, prowadzący projekt: P.Gałuszka, K.Wyrzykowska. 

 • 2012. III –  XII; Badania terenowe na Tahiti do pracy doktorskiej pt. „Przebudzenie kulturowe na Tahiti. Tożsamość, środowisko i mobilność w działalności stowarzyszeń tahitańskich”, pod kierunkiem dr hab. Anny Wieczorkiewicz.

Konferencje, seminaria, wykłady gościnne

2023         Błękitna antropologia a ochrona wód, III Konferencja Ochrony Wód, 4-5.09.2023, Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu

2023         "Above" and "under" waterscape - sensory reinforcement in blue anthropological field work , Deep Sea Babies. Navigating Between Dystopias And Utopias For The Blue Planet, Instytut Filologii Polskiej i Institut Sztuki i Designu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 13-15.04.2023, Kraków

2023            panelistka "Po co rzeki suszą nam głowę? Jak rozmawiać z ludźmi o rzekach?" (uczestnicy: Magdalena Bobryk, Małgorzata Owczarska, Mateusz Grygoruk, Roman Konieczny, prowadzenie: Ilona Biedroń i Robert Feluś), konferencja „Pakt dla mokradeł”, organizator: Cetrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 6-7.02.2023, Warszawa

2022     "Akwadialog a procesy tożsamościotwórcze w Dolinie Bobru", Konferencja „Przyroda a dyskursy narodowe”, organizator: Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, 25.11.2022 w Sopocie 

2019           Moderowanie grupy dyskusyjnej „Responsibility and accountability of climate change” w trakcie Konwencji Rolniczek, 14    czerwca 2019, organizator Biennale Warszawa, Warszawa.

2017           "Wyjście z wieży z kości słoniowej" – instytucje publiczne w sąsiedztwie, III Seminarium Warszawskiego Laboratorium Inicjatyw Lokalnych i Muzeum POLIN, 30 października 2017, organizator: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Muzeum POLIN. Referat: Wprowadzenie w omawianą tematykę na przykładzie działań Muzeum POLIN i Partnerstwa Lokalnego "Przepis na Muranów" 

2017           Konferencja międzynarodowa „Oceania – Centre of the Pacific Rim”, 21 października 2017 r. w Auditorium Maximum UJ w Krakowie, organizator: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ i Stowarzyszenie Anzora. Referat: Re-connection – the logic of cultural renewal on Tahiti

2016           EASA2016, Anthropological legacies and human futures, University of Milano-Bicocca, 20-23 czerwca 2016, Mediolan. Referat: Re-connection. The Tahitian case

2015            European Society for Oceanists 2015 Conference, 24-27 czerwca 2015, Bruksela. Referat: Va’a and marae – land and ocean. A case study of Tahitian indigenous cultural-environmental activism

2013           I Kongres Antropologiczny, 23-25 października 2013, Warszawa. Referat wyłożony: „Postkolonialne wizerunki”

2010           Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne. 21-23 października 2010, Będlewo. Referat: Bez “misji” – kulturowe motywacje współczesnego wolontariatu. Przypadek stażystów AIESEC

Nagrody i stypendia

 • 2021. X – 2024. IX: Grant NCN, SONATA 16, nr 2020/39/D/HS3, „Doświadczanie nadmiaru, braku i zrównoważonej obecności wody. Studium w nurcie błękitnej antropologii.”
 • 2012. X –  2013. IX: Stypendium dla uczestników studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN finansowanych z dotacji celowej przyznanej przez MNiSW na działalność statutową polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 • 2011.VIII – 2012. II: Stypendium Fulbright Junior Researcher, University of Hawai’i at Mānoa, The Polish-U.S. Fulbright Commission (Warsaw, PL), GRANT_NUMBER: 15112185

 • 2004.I – V: Stypendium programu Erasmus, University of Jyväskylä w Finlandii 

Do posłuchania, udział w podcastach: