dr
Łukasz
Krokoszyński
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Politycznej i Ekonomicznej
realizacja grantu NCN FUGA

Prowadzę badania nad rzeką Ukajali w Amazonii peruwiańskiej od roku 2005. Realizując projekty dla AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), badałem ślady obecności ludności izolowanej (2005-2007), a następnie analizowałem źródła etnohistoryczne na temat tożsamości regionalnych grup tubylczych. Między 2011-13 prowadziłem badania nad dopływem dolnego Ukajali poświęcone historii, pokrewieństwu i akulturacji grupy tubylczej Capanahua. Jesienią 2016 rozpocząłem badania wśród mieszkańców Requeny, miasteczka położonego nad rzeką Ukajali. Ten ostatni projekt badawczy wynika ze zderzenia zainteresowań etnografią regionu z problemami nowoczesności, państwa i materialności w społeczeństwie metyskim. Badania w Requenie będę kontynuować podczas stażu podoktorskiego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW dzięki programowi Fuga (NCN).

Obszary zainteresowań

etnografia Amazonii i Ameryki Północnej; pokrewieństwo; akulturacja i społeczeństwa metyskie; etnohistoria zachodniej Amazonii; antropologia nowoczesności, państwa i materialności; obszar badań: rzeka Ukajali (wschodnie Peru)

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

maj-listopad 2016: staż podoktorski w Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (L'Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

2015: tytuł doktora (antropologia społeczna). Uniwersytet St Andrews (Wielka Brytania).  Promotor: Prof. P. Gow, University of St. Andrews; Recenzenci: Dr. Anne Christine Taylor, CNRS (emeritus); Dr. Sabine Hyland, University of St. Andrews

2008: tytuł magistra (etnologia i antropologia kulturowa). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Promotor: prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, UAM; Recenzent: dr Mariusz Kairski, UAM

Publikacje

Krokoszyński, Ł.; Fleck, D. 2016. The Historical and Linguistic Identity of the Remos. Tipiti 14/1. (http://digitalcommons.trinity.edu/tipiti/vol14/iss1/6).

Krokoszyński, Ł. 2015. Drunken speech: A glimpse into the backstage of sociality in Western Amazonia. Etnografia 1 (http://www.etnografia.ug.edu.pl/?p=441).

Krokoszyński, Ł. 2012. ‘La reducción imposible: Las expediciones del Padre Negrete a los Pacaguaras (1795-1800)’ by D. Villar, L. Córdoba, I. Combès (2009). Review in Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.) 18.

Krokoszyński, Ł. 2008. The Remo Denomination. An Inquiry into the Etnohistory of the Ucayali Basin. Estudios Latinoamericanos 27.

Krokoszyński, Ł.; Stoińska-Kairska, I.; Martyniak, A. 2007. Indígenas aislados en la Sierra del Divisor (Zona fronteriza Perú-Brasil). Informe sobre la presencia de los grupos indígenas en la situación de aislamiento voluntario en los afluentes derechos del bajo Ucayali, desde el río Callería hasta el alto Maquía (Sierra del Divisor occidental), en los departamentos de Ucayali y Loreto. UAM-AIDESEP: Iquitos-Lima-Poznań.

Projekty badawcze

"Materiality, kinship and the makings of modernity in an Amazonian town.” Badania pilotażowe w Requenie w ramach stażu podoktorskiego Bourse Legs Lelong 2015 (Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, Paryż). 2 miesiące (2016).

"'Capanahua Used to Live Here': Study of Intergenerational Relations in Western Amazonian Kinship.”  Badania doktorskie nad rzekami Buncuya I Tapiche, dopływami dolnego Ukajali. Finansowane z Dissertation Fieldwork Grant (The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, New York) i z Bourse Legs Lelong 2010 (Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, Paryż). 19 miesięcy (2011 – 2013).

“Proyecto Kapanawa.” Badania nad śladami ludności izolowanej w górach Sierra del Divisor, nad rzeką Ukajali i jej dopływami. Współwykonawca projektu realizowanego we współpracy UAM i AIDESEP. Łącznie 6 miesięcy (2005-6 i 2007).

Nagrody i stypendia

2015 The Sutasoma Award - Royal Anthropological Institute, Londyn (nagroda za wybitny potencjał pracy doktorskiej)

2013-14 Gibson-Sykora scholarship University of St Andrews, St Andrews (stypendium naukowe)

2010-2014 Fee waiver from the Head of the School of Philosophical, Anthropological and Film Studies University of St Andrews, St Andrews (stypendium naukowe)

2008 Nagroda im. Ignacego Domeyko Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Warszawa (nagroda za pracę magisterską ze studiów latynoamerykańskich)

Członkostwo w organizacjach

The Society for the Anthropology of Lowland South America

Kontakt

l.krokoszynski@gmail.com