Oświadczenie
pracowniczek i pracowników oraz doktorantek i doktorantów IEiAK UW w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego oceny zgodności prawa do przerywania ciąży z przesłanek embriopatologicznych z Konstytucją RP

Prawa kobiet, w tym prawa reprodukcyjne, są prawami człowieka – spór o prawo do aborcji jest więc sporem o kształt państwa. Opowiadamy się za państwem inkluzywnym, szanującym wolność bez względu na pochodzenie, płeć, seksualność, rasę i wyznawane wartości, za państwem, które zapewnia obywatelom i obywatelkom ochronę i rzetelną edukację. Szanujemy różnorodne poglądy, uczucia religijne osób wierzących, jak i osób niepodzielających tej wiary, a uniwersalne wartości wywodzących z innych źródeł. Jednocześnie domagamy się państwa świeckiego, rzetelnej debaty publicznej wolnej od mowy nienawiści i fałszowania historii.

Jako antropolożki i antropolodzy doskonale wiemy, jak wielkim cierpieniem dla kobiet może być konieczność kontynuacji ciąży po stwierdzeniu poważnej wady płodu. Ponadto świetnie znamy wyniki badań w krajach, w których tak drastycznie ograniczano prawa reprodukcyjne kobiet (np. w Rumunii przed 1989 r., w Irlandii przed 2018 czy w Salwadorze). Zawsze wiąże się to z ogromnym bólem, niepotrzebnym narażaniem kobiet na cierpienie, a nawet śmierć. Naukowczynie i naukowcy w wielu swoich pracach, opartych na badaniach empirycznych, dowodzą, że tak restrykcyjne ograniczanie praw kobiet do aborcji jest rodzajem tortury fizycznej i psychicznej.

Uważamy, że zmiana prawa, tak ważnego dla ogromnej części społeczeństwa i bez troski o jej konsekwencje w czasie walki z pandemią, jest godna potępienia. Rozumiejąc społeczne konsekwencje wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, w myśl maksymy imperio rationis, wspieramy wszelkie formy pokojowego protestu przeciwko ograniczeniom praw kobiet.

Warszawa, 27.10.2020

Karolina  Bielenin-Lenczowska   Piotr Cichocki   Anna Chowaniec   Michał Głuszek   Karol Górski   Anna Horolets   Agata Hummel   Justyna Jasionowska   Iwona Kaliszewska   Agnieszka Kościańska   Małgorzata Kowalska   Iga Kowalska   Joanna Koźmińska   Wika Krauz   Amanda Krzyworzeka   Mateusz Laszczkowski   Magdalena Lejman   Joanna Lipińska   Wojciech Lipiński   Magdalena Lubańska    Oskar Lubiński    Ewa Maciejewska-Mroczek    Anna Malewska-Szałygin   Maria Małanicz-Przybylska    Helena Patzer    Natalia Pomian    Magdalena Radkowska-Walkowicz    Tomasz Rakowski    Bartosz Samitowski   Sławomir Sikora   Antonina Stasińska   Robert Statkiewicz   Justyna Szymańska    Rafał Śmiałecki    Joanna Talewicz-Kwiatkowska   Jerzy S. Wasilewski   Katarzyna Waszczyńska Anna Wieczorkiewicz    Hubert Wierciński    Anna Witeska-Młynarczyk    Magdalena Zowczak