dr
Anna
Witeska-Młynarczyk
adiunkt naukowy
Zakład Antropologii Medycyny i Cielesności
realizacja grantu NCN FUGA

Obszary zainteresowań

antropologia medyczna, childhood studies, psychiatria dzieci i młodzieży, pamięć społeczna, pamięć niedyskursywna, antropologia wizualna, antropologia przestrzeni, materialność

Doświadczenie badawcze i dydaktyczne

Jestem adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Obecnie realizuję na IEiAK UW trzyletni grant finansowany przez NCN w programie FUGA. Projekt badawczy nosi tytuł Dziecko z ADHD: etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies i jest realizowany w Interdyscyplinarnym Zespole Badań nad Dzieciństwem kierowanym przez Magdalenę Radkowską-Walkowicz. 

Projekt doktorski realizowałam na Wydziale Antropologii Społecznej University College London pod kierunkiem Michaela Stewarta i Alex Pillen. Projekt badawczy dotyczył procesów pamięci okresu komunizmu. Pracowałam z osobami uznanymi za ofiary represji oraz z byłymi pracownikami aparatu bezpieczeństwa. Etnografia zatytułowana Evoking Polish Memory: State, Self and the Communist Past in Transition została opublikowana przez wydawnictwo PeterLang w 2014 roku w serii Warsaw Studies in Contemporary History redagowanej przez Matcheld Venken i Dariusza Stolę.  

Jestem też absolwentką Wydziału Socjologii i Antropologii Społecznej Central European University. Studiowałam i prowadziłam dydaktykę na Sabanci University w Stambule oraz na UMCS w Lublinie. 

Projekty badawcze

Obecnie realizuję projekt badawczy przy Interdyscyplinarnym Zespole Badań nad Dzieciństwem UW zatytułowany Dziecko z ADHD: etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies w ramach stażu finansowanego przez NCN w programie FUGA (2015/16/S/HS3/00150). 

Członkostwo w organizacjach

Członek European Association of Social Anthropologists (EASA)

Kontakt

anna.witeska@gmail.com