Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydania
Netart: reinkarnacje Cichocki Piotr 2012
Post-Socialist or Post-Peasant? Reflection on Mountain-Dwellers' Image of the State and the Authorities Malewska-Szałygin Anna 2012
Postsocialism as a Diagnostic Tool. Common-Sense Concepts of Power and State in Southern Poland Malewska-Szałygin Anna 2012
Culture and Heritage Klekot Ewa, Orvar Lofgren 2012
Antropologia polityczna: 1940–2010 Malewska-Szałygin Anna 2012
Émile Durkheim. Życie i dzieło Lukes Steven

tłum. Klekot Ewa, Szul-Skjoeldkrona Ewa

2012
Ostrożnie z wyobraźnią! Uwagi o antropologii i demonologii Zowczak Magdalena 2011
W Warszawie i nie tylko. Migawki z antropologii miasta Kuczyńska-Skrzypek Anna red. 2011
Prolegomena do etnografii „pomników historii i kultury narodowej”. Dziedzictwo jako wymiar nowoczesnej historyczności Klekot Ewa 2011
Widz wolny czy bezwolny? w: Media wolne czy bezwolne? Malewska-Szałygin Anna 2011
Liga Ho-de'-no-sau-nee, czyli Irokezów Morgan Lewis Henry

tłum. Hlebowicz Bartosz

2011
Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia w perspektywie zewnętrznych rozpoznań Rakowski Tomasz (red.), Malewska-Szałygin Anna (red.) 2011
"Waranasi" − miasto dobrej śmierci w obiektywie Roberta Gardnera ("Forest of Bliss") Sikora Sławomir 2011
Striking Roots in Soil Unknown. Post-War Transformations of Cultural Landscape of Former German Towns in Poland Borkowska Barbara 2011
Życie w dwóch światach. Tożsamość współczesnych Romów Godlewska-Goska Marta, Justyna Kopańska 2011
Ludzie tundry. Tożsamość i granice etniczne na północy Syberii Lipiński Wojciech 2011
Doświadczanie lektury. Doświadczanie świata Radkowska-Walkowicz Magdalena (red.) 2011
Pośród chaosu. Antropologiczne refleksje nad współczesnością Zadrożyńska Anna (red.) 2011
Koniec radzieckiego życia Ekonomie życia codziennego po socjalizmie Humphrey Caroline

tłum. Halemba Agnieszka

2010
Refleksje na temat badań terenowych w Maroku Rabinow Paul

tłum. Sikora Sławomir, Dudek Karolina

2010

Strony