Między folklorystyką, filologią i antropologią prawosławia (recenzja książki Ewy Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Kraków 2013)

Studia Religiologica

W najnowszym numerze czasopisma "Studia Religiologica" 2014/ 4 ukazał się artykuł recenzyjny Magdaleny Lubańskiej pt. "Między folklorystyką, filologią i antropologią prawosławia (recenzja książki Ewy Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Kraków 2013)".

DOI 10.4467/20844077SR.15.007.3136

Pełny tekst na stronie wydawcy: http://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/Tom-47-2014/Num....

Rok wydania 
2014
Tytuł książki / czasopisma 
Studia Religiologica