Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydania
Transformation des mondes. Le temps de la Bible populaire comme contexte des recits et légendes etiologiques Zowczak Magdalena 2013
Antropologia stosowana Ząbek Maciej 2013
Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny Wieczorkiewicz Anna 2013
Who is Afraid of Frankenstein? Polish Debate on In-Vitro Fertilization Radkowska-Walkowicz Magdalena 2013
At the Intersection of Gender and Class: Social Mobilization Around Mothers' Rights in Poland Hryciuk Renata, Korolczuk Elźbieta 2013
Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii Smyrski Łukasz, Waszczyńska Katarzyna 2013
Chata - numer monograficzny Żukowski Jacek (red.) 2013
Informacja to też lek Wierciński Hubert 2013
Film antropologiczny. Medium nieoswojone Sikora Sławomir 2013
Dzisiejsze Polesie Lipiński Wojciech red. 2013
Potomkowie chłopów – wolni od kultury Rakowski Tomasz 2013
De una hija alamujer preparada. Haciendo antropología feminista en las colonias populares de México Hryciuk Renata 2012
Artykuły w tomie "20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne" Halemba Agnieszka; Smyrski Łukasz; Wojciech Lipiński 2012
Formy zarządzania przyszłością i niepewnością w środowisku osób dotkniętych chorobą nowotworową Wierciński Hubert 2012
Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa Cichocki Piotr 2012
Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna Cichocki Piotr, Patzer Helena (red.) 2012
Polityka dostępu, estetyka cytatu. Po raporcie >>Obiegi kultury Cichocki Piotr 2012
Antropologiczne wymiary kultu maryjnego Zowczak Magdalena 2012
Amazonki na wojennej ścieżce - w jaki sposób narracją o działaniu i działaniem o charakterze narracji można pokonać raka? Wierciński Hubert 2012
Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT Kościańska Agnieszka 2012

Strony