Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski's research

Karolina Bielenin-Lenczowska (red.)

Opis ze strony wydawcy

Naszym celem było stworzenie nowoczesnej monografii okolic, które 80 lat temu badał Józef Obrębski. Cel ten staraliśmy się osiągnąć przez krytyczną analizę materiałów terenowych, które pozyskaliśmy współcześnie, zadając pytania takie same jak te (lub podobne), które stawiał Obrębski. Zajęliśmy się więc tematem rodziny, rytuałów cyklu rocznego, religii, magii czy pozycji kobiety w społeczności wiejskiej. Zarazem jednak badaliśmy problemy współczesne, takie jak przemiany polityczne, ekonomiczne i społeczne związane z rozpadem Jugosławii oraz bolesny proces transformacji ustrojowej w Republice Macedonii.

z przedmowy Karoliny Bielenin-Lenczowskiej i Anny Engelking

 

 

Książka powstała w ramach projektu badawczego Antropologia ciągłości i zmiany: macedońskie Poreče 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego, realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2012-2013.

 

Contents:

Foreword (p. 7)

Acknowledgements (p. 7)

Karolina Bielenin-Lenczowska, Anna Engelking, Józef Obrębski’s Poreče: an ethnographic revisit (p. 9-29)

Tanas Vražinovski, How did Józef Obrębski experience Poreče? (p. 31-46)

PART I. ECONOMIC STRATEGIES, SOCIAL CHANGES

Patrycja Chajęcka, Narrative and economic strategies of coping with unemployment in Macedonian Poreče (p. 49-69)

Barbora Machová, Life and economic strategies of small com­munities in Poreče from the second half of the 20th century to the present (p. 71-93)

Donka Risteska, Social structure of Poreče villages – a changing tradition? (p. 95-110)

Vele Zmejkoski, Social influence of the Samokov “Suvenir” factory on everyday life (111-126)

PART II. MAGIC, RITUAL AND SOCIAL CONTROL

Emilia Polak, Gossip in the context of matrimonial strategies in Poreče, Macedonia (p. 129-145)

Joanna Rękas, The hybrid status of Vodici: a study of continuity (p. 147-171)

Robert Statkiewicz, One practice, several methods: fortune-telling with coffee grounds in Poreče, Macedonia – past and present (p. 173-189)

Meri Marija Todorovska, “So that somebody gives you a glass of water”: ethnography of old bachelors in Poreče (p. 191-206)

Katarzyna Zarzycka, Between fun and religion: slava as a perfor­mance (p. 207-227)

List of illustrations (p. 229)

Seria wydawnicza 
Kultura na Pograniczach
Rok wydania 
2015
ISBN 
978-83-64031-29-8