Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydania
Dyskurs kolonialny w Drugiej rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010
Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej Radkowska-Walkowicz Magdalena, Malewska-Szałygin Anna (red.) 2010
Tabu Wasilewski Jerzy 2010
Na pograniczu "nowej Europy". Polsko - ukraińskie sąsiedztwo Zowczak Magdalena (red.) 2010
Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne Ząbek Maciej (red.) 2010
Matrioszka w hidżabie. Reportaże z Dagestanu i Czeczenii Kaliszewska Iwona, Falkowski Maciej 2010
"My prawdziwi górnoślązacy..." Studium etnologiczne Gerlich Marian 2010
Dyskurs kolonialny w drugiej Rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010
O bóstwach płodności albo o kultach fallicznych u dawnych i współczesnych Delaure Jacques-Antoine

tłum. Skrzypek Marian

2009
Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego Rakowski Tomasz 2009
Monstruarium Wieczorkiewicz Anna 2009
Święta krew, święty czas, święci ludzie. Historia i mitologia Ewangelicznych Chrześcijan Świętych Syjonistów (Muraszkowców) Chmielewska Justyna 2009
Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji Perzanowski Andrzej 2009
Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris Kościańska Agnieszka 2009
Zanikające granice Antropologizacja nauki i jej dyskursów Sikora Sławomir (red.), Pomieciński Adam (red.) 2009
W cieniu drzewa wiar. Studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae Zowczak Magdalena red. 2009
Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii — refleksje antropologiczne Bielenin-Lenczowska Karolina 2009
„Odnaleźć nasze prawdziwe ścieżki”. Nanticoke Lenni-Lenapowie i Oneidowie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych Hlebowicz Bartosz 2009
Suwalszczyzna. Świat pogranicza (album) Pokropek Marian 2009
Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji konfliktu Wieczorkiewicz Anna (red.), Kostaszuk-Romanowska M (red.) 2009

Strony