List do św. Piotra” w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle ówczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych

Magdalena Zowczak

Tekst Magdaleny Zowczak „List do św. Piotra” w pochówkach XVI-XVIII w. w świetle ówczesnych praktyk pogrzebowych oraz modlitw apokryficznych, ukazał się w “Kwartalniku Historii Kultury Materialnej“ nr 2/2013, s. 339-350.

Strona czasopisma

Rok wydania 
2013
Tytuł książki / czasopisma 
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej nr 2/2013