Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydania
Między tradycją a komercją Zowczak Magdalena 2008
Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005 Malewska-Szałygin Anna 2008
Pasterze reniferów mongolskiej tajgi Wasilewski Jerzy (red.) 2008
Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii Smyrski Łukasz 2008
Rodzina, ród, pokrewieństwo w perspektwie lingiwistyczno-antropologicznej Bielenin Karolina 2008
Exploring home, neighbouring and distant cultures Mróz Lech, Posern-Zieliński Aleksander 2008
Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego Ząbek Maciej, Łodziński Sławomir 2008
Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze Radkowska-Walkowicz Magdalena 2008
Tragedia w Darfurze. Geneza, charakter i skutki wojny domowej w zachodnim Sudanie Ząbek Maciej 2008
Szkic teorii praktyki, poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów Bourdieu Pierre

tłum. Kroker Wiesław

2007
Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii. Księga I-III Bernardino de Sahagún

tłum. Baraniecka Kamila i Leszczyńska Marta

2007
Opis podróży Wilhelm z Rubruk/Guillaume de Rubrouck

tłum. Olszewski Mikołaj

2007
Do kamo Mit i osoba w świecie melanezyjskim Leenhardt Maurice

tłum. Rejf Anna

2007
Narodziny człowieka kulturalnego Kształtowanie się klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku Frykman Jonas, Lőfgren Orvar

tłum. Sokół Grzegorz

2007
O bogach i ludziach Studia o mitologii litewskiej Greimas Algirdas Julien

tłum. Marszalik Bogusława

2007
Ukryte znaczenia Wybrane szkice antropologiczne Douglas Mary

tłum. Klekot Ewa

2007
Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim Lubańska Magdalena red. 2007
Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów Ząbek Maciej 2007
Gender. Perspektywa antropologiczna. Tom I: Organizacja społeczna Hryciuk Renata (red.), Kościanska Agnieszka (red.) 2007
Gender. Perspektywa antropologiczna. Tom II: Kobiecość, męskość, seksualność Hryciuk Renata (red.), Kościańska Agnieszka (red.) 2007

Strony