Biotransfiguracje - sztuka, życie, polityka

Radkowska-Walkowicz Magdalena

Magdalena Radkowska-Walkowicz, (rec.) Biotransfiguracje - sztuka, życie, polityka [recenzja książki Moniki Bekke Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010l]

Spis treści numeru monograficznego Pozaludzkie/arcyludzkie 2013 nr 1-2

Rok wydania 
2013
Tytuł książki / czasopisma 
Teksty Drugie