CARGO/(nie)materialność. Katalog

Cichocki Piotr, Plińska Weronika (red.)
Rok wydania: 
2016

Z radością prezentujemy zredagowany przez dr. Piotra Cichockiego i mgr Weronikę Plińską katalog interdyscyplinarnej wystawy „Cargo/(nie)materialność”, która odbyła się w 2015 roku w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w IEiAK UW oraz w Galerii 18A.

Zarówno w wystawie, jak i w przygotowaniu katalogu, wzięli udział studenci etnologii i kulturoznawstwa UW. Wystawę zorganizowano we współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wśród współtworzących ją artystów znaleźli się m. in. Daniel Rycharski, Dang Thuy Duong, Izabela Chamczyk, Piotr Cichocki, Marek M. Berezowski i Anton Nikołotow.

Teren graniczny pomiędzy antropologią kulturową a sztuką współczesną, który zamieszkaliśmy w trakcie przygotowania i trwania wystawy „CARGO/(nie)materialność”, jest na tyle słabo zaludniony, że charakter naszej wyprawy i osiedlenia wymaga dokładniejszej relacji. Być może szumnie można byłoby ją określić mianem manifestu, jednak w istocie jest raczej zapisem stosowanej przez nas metody pracy, wyznaczanych celów oraz podstaw teoretycznych. (…) Punktem wyjścia stało się dla nas metaforycznie potraktowane pojęcie „cargo”, pojawiające się często w antropologii kulturowej za sprawą tak zwanych kultów cargo, czyli synkretycznych praktyk religijnych z terenów Melanezji. Kulty cargo, szeroko opisywane nawet poza literaturą etnograficzną, a polegające, między innymi, na plemiennej mimikrze systemu bankowego, lotnisk czy zachodnich strojów, można rozumieć jako dyskursywną i performatywną reinterpretację pochodzenia, znaczenia i roli towarów sprowadzonych na nowy grunt przez kolonistów.    

                                                               
Piotr Cichocki, „Wstęp”

We are pleased to present you with the catalogue from the “Cargo/(im)materiality” interdisciplinary exhibition (2015) which was co-hosted by our Institute together with the Asia Pacific Museum in Warsaw and Gallery 18A. The volume co-edited by Piotr Cichocki and Weronika Plińska was prepared in collaboration with the students of ethnology and cultural studies. The exhibition was co-organized by the Faculty of Art, Pedagogical University of Cracow. Among the contributors to the project are contemporary artists: Daniel Rycharski, Dang Thuy Duong, Izabela Chamczyk, Piotr Cichocki, Marek M. Berezowski and Anton Nikolotov.

The liminal space between cultural anthropology and modern art is relatively unpopulated, so our exploration and eventual inhabitation of that area, which happened during the work on the exhibition entitled “CARGO/(im)materiality” demands a more elaborate reflection. Calling it a manifesto would perhaps be too pompous of a statement. It is more of a detailed description of our methodology, aims and theoretical basis. (…) The theoretical point of departure was a metaphor of CARGO, the notion present in the field of anthropology since the early descriptions of syncretic religious practices from Melanesia, widely known as the „cargo cults”. The concept of CARGO became used also outside the academic world, although originally it designated practices such as the mimicry of Western banking systems, airfields or clothing. We decided to make a reference to the term CARGO as to the discursive and performative reinterpretation of the role and meaning of the Western commodities.

Piotr Cichocki, “Introduction”

 

 

CARGO/(nie)materialność. Katalog - publikacja w formacje pdf do pobrania

 

CARGO/(nie)materialność. Katalog
CARGO/(im)materiality. The Catalogue
CARGO/(非)物质图录

Piotr Cichocki, Weronika Plińska
Tłumaczenie/translation:
na angielski/English: Piotr Cichocki, Karolina Frank, Katarzyna Król, Patrycja Pendrakowska, Weronika Plińska
na chiński/Chinese: Patrycja Pendrakowska
Korekta tekstu chińskiego: 张素娟, Chang, Su-chuan
Redakcja polska/Polish editing and proofreading: Aleksandra Kozuń, Maria Małanicz-Przybylska
Redakcja angielska/English editing and proofreading: Karolina Frank
Redakcja/Edition: Piotr Cichocki, Weronika Plińska
Opracowanie graficzne/Book design: Dang Thuy Duong, Aleksandra Kozuń
Projekt okładki/Cover design: Dang Thuy Duong
Katalog wystawy CARGO/(nie)materialność, która odbyła się wiosną 2015 roku
w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i w Galerii 18A.
Wydawca/Publisher:
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
ul. Solec 24 Warszawa
tel. 22 629 67 24
Warszawa 2016
ISBN 978-83-65160-02-7