Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydania
Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka Hryciuk Renata, Korolczuk Elżbieta (red.) 2015
Między folklorystyką, filologią i antropologią prawosławia (recenzja książki Ewy Kocój, Pamięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym, Kraków 2013) Studia Religiologica 2014
Haiti Letha. Pokusy egzotyki Sławomir Sikora 2014
Colloquia Anthropologica Buchowski Michał, Bentkowski Arkadiusz (red.) 2014
Terytoria smaku Jarecka Urszula, Wieczorkiewicz Anna (red.) 2014
Artykuły w Czech Sociological Review 6/2014 Wierciński H., Kościańska A., Radkowska-Walkowicz M. 2014
The in-between Generation. Immigrants and the Problem of a Dual Sense of Belonging Bielenin-Lenczowska Karolina 2014
Artykuły w czasopiśmie "LUD" t.98, 2014 Waszczyńska Katarzyna, Małanicz-Przybylska Maria,Rukat Rafał 2014
Violence Against Women In Poland – What Tradition Has To Do With It? Agnieszka Kościańska 2014
Bilad as-Sudan - napięcia i konflikty Cisło Waldemar, Różański Jarosław, Ząbek Maciej (red.) 2014
Hasła w "Encyklopedii Gender" Hryciuk Renata, Kościańska Agnieszka 2014
Feminizm a dyskurs ekspercki o przemocy seksualnej Agnieszka Kościańska 2014
Co słychać na Podhalu. Tradycja we współczesności Małanicz-Przybylska Maria (red.) 2014
Sudan. Problemy tożsamościowe z perspektywy badaczy rodzimych Ząbek Maciej (red.)

tłum. Marek Stankiewicz

2014
Etnografie biomedycyny Radkowska-Walkowicz Magdalena, Wierciński Hubert 2014
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej Amanda Krzyworzeka 2014
Kategoria "sensualizmu" i nierozróżnialności na przykładzie "cudotwórczej" ikony św. Menasa w bułgarskim monasterze w Obriadowci. Rewizja inspirowana prawosławną teologią ikony Magdalena Lubańska 2014
Artykuły w "Kontekstach" Numer 2014/1 (304) - Ekstremalnie. Doświadczenia ekstremalne i graniczne w kulturze Wieczorkiewicz Anna, Rybus Agata 2014
Armenia: kultura współczesna w ujęciu antropologicznym Abrahamian Lewon, Konrad Siekierski (red.)

tłum. Jakub Ozimek

2014
Zeszyty Etnologii Wrocławskiej numer 2014/1(20) Baer Monika, Kościańska Agnieszka (red.) 2014

Strony