Artykuły w czasopiśmie Ethnologia Polona

Magdalena Lubańska, Kamila Baraniecka, Adrianna Biernacka, Przemysław Gnyszka, Anna Malewska-Szałygin, Katarzyna Waszczyńska, Anna Horolets

Ukazała się redagowana przez dr Kamilę Baraniecką-Olszewską oraz dr Magdalenę Lubańską tematyczna część Ethnologii Polony 2017 (2018) pt. "Material, Political and Postsecular Dimensions of Polish Catholicism".  

Zawiera ona m.in. artykuły

 • Magdaleny Lubańskiej, Postmemory of Killings in the Woods at Dębrzyna (1945–46): A Postsecular Anthropological Perspective
 • Kamili Baranieckiej-Olszewskiej, Stereotypes in the Service of Anthropological Inquiry: Pilgrims From Ukraine in the Kalwaria Pacławska Sanctuary  

oraz teksty studentów powstałe w oparciu o badania terenowe kierowanej przez dr Magdalenę Lubańską w latach 2014-2017 grupy laboratoryjnej na Podkarpaciu:

 • Adrianny Biernackiej, Where Should the “Ontological Turn” Turn? Methodological Dilemmas in the Ethnography of Catholic Charismatic Renewal Community 
 • Przemysława Gnyszki, Between the ‘Religious’ and the ‘Secular’ Attitude. The Conflict Over the Relocation of the Catholic Chapel in the Regional Hospital in Przeworsk  

W tym samym numerze w sekcji "New Issues, New Projects" znajdziemy artykuły:

 • Anny Malewskiej-Szałygin, Studies of Media Audience: An Ethnographic Approach
 • Katarzyny Waszczyńskiej, Who Speaks Belarusian? The Language Situation in the Republic of Belarus
 • Anny Horolets, Ethnology and Sociocultural Anthropology in Kyrgyzstan

Teksty dostępne są pod linkiem. 

  Rok wydania 
  2018
  Tytuł książki / czasopisma 
  Ethnologia Polona