1050 lat Polski chrześcijańskiej. Od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II

Marian Pokropek

Ukazała się publikacja autorstwa prof. Mariana Pokropka prezentująca chrześcijańską historię Polski poprzez dzieła sztuki ludowej.

Rok wydania 
2016