The in-between Generation. Immigrants and the Problem of a Dual Sense of Belonging

Bielenin-Lenczowska Karolina

W czasopiśmie "Colloquia Humanistica" nr  3/2014  ukazał się artykuł Karoliny Bielenin-Lenczowskiej "The in-between Generation. Immigrants and the Problem of a Dual Sense of Belonging" s.37-55.

 

Abstrakt

Pokolenie pomiędzy. Imigranci a problem podwójnej przynależności

Celem artykułu jest antropologiczna analiza biografii trojga macedońskojęzycznych muzułmanów, należących do grupy imigrantów we Włoszech. Autorka skupia się na młodych ludziach, którzy na wczesnym etapie życia wyemigrowali z Macedonii z rodzicami. W literaturze nazywa się ich „pokoleniem 1,5”, podczas gdy w omawianych badaniach wybrano termin „pokolenie pomiędzy”; ponieważ rozmówcy jako imigranci znajdują się między pierwszym a drugim pokoleniem imigracyjnym, są zawieszeni pomiędzy wartościami i ideami kraju pochodzenia i kraju przyjmującego, pomiędzy dzieciństwem i dorosłością. Studiowali lub ukończyli edukację we Włoszech, mówią płynnie po włosku, a większość ich przyjaciół to Włoszki/Włosi. Jednak wciąż mówią po macedońsku w domu, co roku odwiedzają kraj pochodzenia i mają silną świadomość przynależności do grupy macedońskojęzycznych muzułmanów. Z tego względu wciąż muszą prowadzić negocjacje między tradycyjnymi wartościami rodziców a własnymi wzorami życia. Znaczący problem i źródło konfliktów stanowią praktyki religijne, elementy kultury codzienności, takie jak ubiór czy pożywienie, oraz – co najbardziej drażliwe – relacje genderowe.
 

Pełny tekst dostępny w języku angielskim na stronie wydawcy.

Rok wydania 
2014
Tytuł książki / czasopisma 
Colloquia Humanistica