Artykuły w czasopiśmie "LUD" t.98, 2014

Waszczyńska Katarzyna, Małanicz-Przybylska Maria,Rukat Rafał

 

 

W najnowszym numerze LUDu ukazały się artykuły i recenzje autorstwa pracowników oraz studentów instytutu.

LUD t. 98, 2014

 

 

 

Artykuły:

Katarzyna Waszczyńska, Metody pracy, zasady i praktyka podziału regionalnego w monografiach Oskara Kolberga (s. 17-40) 

Maria Małanicz-Przybylska, Góralskie muzyczki i muzykantki – kobiety w kulturze muzycznej współczesnego Skalnego Podhala (s. 277-298)

Rafał Rukat, Katolicki etnograf w staroobrzędowej cerkwi. Antropologiczne badania nad doświadczeniem religijnym z perspektywy ucieleśnienia  (s. 321 - 330)

Recenzje publikacji pracowników IEiAK:

Piotr Cichocki, Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012 (Sławomir Sikora), s. 368

Agnieszka Kościańska, Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014 (Waldemar Kuligowski), s.372

Magdalena Radkowska-Walkowicz, Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013 (Anna Witeska-Młynarczyk), s.375

Inne recenzje autorstwa pracowników instytutu:

Wojciech Dohnal, Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2013 (Agnieszka  Kościańska), s.346.

 

Informacja na stronie wydawcy

Spis treści

 

Rok wydania 
2014