Terytoria smaku

Jarecka Urszula, Wieczorkiewicz Anna (red.)

Wszystkie teksty łącznie dowodzą, żę jedzenie - rozumiane jako produkty ndające siędo spożycia i sama czynność spozywania - to złożona kwestia ideologiczna, polityczna, kulturowa. Smak w doświadczeniu jednostkowym ewoluuje wraz z przekształceniami kontekstu społeczn-ekonocznego, technologicznego i kulturowego. Badanie przeobrażeń dokonujących się w różnych obszarach kultury - od skali mikro do makro - otwiera przed interpretatorami kultury niezwykle interesujące pole badawcze.

Ze wstępu Anny Wieczorkiewicz

Artykuły pracowników IEiAK UW:

  • Anna Wieczorkiewicz, Wstęp, s. 7-14
  • Magdalena Radkowska-Walkowicz, Mleko matki. Wstęp do antropologii jedzenia dla najmłodszych, s.15-16
  • Ewa Maciejewska-Mroczek, "Bobas lubi wybór"? Kompetencje, ryzyko i upodmiotowienie, czyli o współczesnych metodach żywienia małych dzieci, s. 49-72
  • Joanna Mroczkowska, Gospodyni, matka, uzdrowicielka. Rola kuchni w kształtowaniu tożsamości współczesnych kobiet wiejskich,s.73-88
  • Anna WieczorkiewiczO wyobraźni kulinarnej i aporiach jedzenia. Kultura uwikłana w konsumpcję, s. 247-269
  • Anna Wieczorkiewicz, Magdalena MarekPrzyprawianie życia smakiem. Sympatycy Slow Food w poszukiwaniu dobrego życia, s. 269-292
  • Anna Wieczorkiewicz„Kraj, alkohol, system i ludzie”. Alkohol w komediach filmowych PRL-u, s. 429-446

ISBN 978-83-7683-092-6

Rok wydania 
2014
Tytuł książki / czasopisma 
Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia