Publikacje
Okładka tytuł Autor Rok wydaniasortuj malejąco
Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999-2005 Malewska-Szałygin Anna 2008
Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris Kościańska Agnieszka 2009
Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego Rakowski Tomasz 2009
Monstruarium Wieczorkiewicz Anna 2009
Święta krew, święty czas, święci ludzie. Historia i mitologia Ewangelicznych Chrześcijan Świętych Syjonistów (Muraszkowców) Chmielewska Justyna 2009
Zanikające granice Antropologizacja nauki i jej dyskursów Sikora Sławomir (red.), Pomieciński Adam (red.) 2009
Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji Perzanowski Andrzej 2009
Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji konfliktu Wieczorkiewicz Anna (red.), Kostaszuk-Romanowska M (red.) 2009
W cieniu drzewa wiar. Studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae Zowczak Magdalena red. 2009
Suwalszczyzna. Świat pogranicza (album) Pokropek Marian 2009
Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii — refleksje antropologiczne Bielenin-Lenczowska Karolina 2009
„Odnaleźć nasze prawdziwe ścieżki”. Nanticoke Lenni-Lenapowie i Oneidowie ze Wschodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych Hlebowicz Bartosz 2009
O bóstwach płodności albo o kultach fallicznych u dawnych i współczesnych Delaure Jacques-Antoine

tłum. Skrzypek Marian

2009
Na pograniczu "nowej Europy". Polsko - ukraińskie sąsiedztwo Zowczak Magdalena (red.) 2010
Dylematy kaukaskie. Problemy narodowościowe i migracyjne Ząbek Maciej (red.) 2010
Dyskurs kolonialny w Drugiej rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010
Dyskurs kolonialny w drugiej Rzeczypospolitej Kowalski Marek Arpad 2010
"My prawdziwi górnoślązacy..." Studium etnologiczne Gerlich Marian 2010
Tabu Wasilewski Jerzy 2010
Koniec radzieckiego życia Ekonomie życia codziennego po socjalizmie Humphrey Caroline

tłum. Halemba Agnieszka

2010

Strony