W cieniu drzewa wiar. Studia nad kulturą religijną na pograniczach Slaviae Orthodoxae

Zowczak Magdalena red.

Spis treści

Strona Wydawnictwa DIG

ISBN: 978-83-7181-587-4

ss. 199, il. 25,

Seria Studia Ethnologia

Prezentowane studia są wynikiem badań z lat 2001-2006 i dotyczą sytuacji religii w kulturze obszarów tzw. Slaviae Orthodoxae — w granicach Republiki Macedonii i Bułgarii. Cztery artykuły omawiają wybrane problemy współczesnej kultury religijnej zaobserwowane we wspólnotach, zamieszkujących niewielkie miejscowości Białorusi oraz historycznej Macedonii Ukazują zmiany zachodzące w kulturze religijnej prawosławia w wyniku odzyskiwania przez instytucje religijne miejsca w życiu publicznym po rozpadzie bloku radzieckiego. Piąty przedstawia oryginalną sektę muraszkowców, powstałą w mieszanym środowisku zielonoświątkowców i ludowego prawosławia w latach trzydziestych ubiegłego wieku na Zachodniej Białorusi, znajdującej się wówczas w granicach Rzeczpospolitej.

Seria wydawnicza 
Studia Ethnologica
Rok wydania 
2009