Na pograniczu "nowej Europy". Polsko - ukraińskie sąsiedztwo

Zowczak Magdalena (red.)

Spis treści

ss. 748, format B5

ISBN: 978-83-7181-650-5

Strona Wydawnictwa DiG

Seria Studia Ethnologica

Książka ta jest owocem kilkuletniej pracy wielu autorów, ich badań etnologicznych i antropologicznych, realizowanych głównie w ramach grantu badawczego na terenach pogranicza polsko–ukraińskiego, zachodniej Ukrainy oraz na Bojkowszczyźnie. Teksty ujęte w pięć grup problemowych dotyczą zagadnień negocjacji kategorii pamięci, tożsamości i subiektywnej, refleksyjnej podmiotowości mieszkańców tego obszaru. Tytułowa „antropologia pogranicza” jest hasłem wywoławczym poruszanej problematyki. Szczególne miejsce zajmują w publikacji próby opisu tego, jak „mieszkańcy zmarginalizowanych terenów pogranicza komponują i komentują swoje strategie przetrwania, zmagając się z brakiem środków do życia i z brakiem perspektyw; eksploatacją przez centra bliskie i oddalone, a zwłaszcza z migracją zarobkową, która przekształca się w trwałą emigrację, rujnując więzi społeczne i życie lokalnych społeczności”.

rec. Na pograniczu 'nowej Europy'. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, pod redakcją Magdaleny Zowczak, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, ss. 744 - autor recenzji: Wojciech Lipiński, (Etnografia Polska, t. LIV, 2010, z. 1-2, str. 199-204)

Seria wydawnicza 
Studia Ethnologica
Rok wydania 
2010