Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze

Radkowska-Walkowicz Magdalena

Spis treści

Strona WAiP

ISBN: 978-83-60807-24-8

Liczba stron: 340

Książka jest próbą zrozumienia fenomenu popularności robotów. androidów. cyborgów. Autorka przygląda się bohaterom filmowym i literackim. a także automatom we francuskim muzeum. Rozmawia z nimi. jak antropolog rozmawia z obcymi. Celem jest poznanie nie tylko intrygujących figur. takich jak potwór dr. Frankensteina. tytułowy Golem czy android. ale także lęków i fascynacji człowieka. Jest to głos o istocie człowieczeństwa. inny od propozycji ściśle filozoficznych czy formułowanych przez badaczy sztucznej inteligencji. Okazuje się bowiem. że sztuczny człowiek to rodzaj lustra. w którym przeglądamy się my sami.

Magdalena Radkowska-Walkowicz, doktor socjologii, antropolożka kultury, studiowała w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego - gdzie pracuje jako adiunkt - oraz na polonistyce UW. Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Redaktor naczelna kwartalnika kulturalno-społecznego "(op.cit.,)". Interesuje się antropologią współczesności, zwłaszcza kulturowym wymiarem technologii i cielesności, a także związkami między literaturą a antropologią.

"W wielu fundamentalnych tekstach będących źródłem kultury i wywodzących się z nich narracjach o sztucznym człowieku, obecna jest świadomość, iż wyjście poza daną, ustanowioną przez te teksty kondycję ludzką jest czymś zakazanym, czymś podobnym, czy też analogicznym do grzechu pierworodnego. Wydaje mi się, że żyjemy w czasach, gdy ów grzech i kara, opisywane zarówno w świętych księgach jak i w niezliczonych ekspresjach popkultury, przenoszą się ze świata fikcji do świata będącego terenem realnych, ludzkich doświadczeń. Dlatego poznając świat opisany przez Radkowską-Walkowicz, zrozumiemy lepiej rzeczywiste dylematy kultury współczesnej. Autorka wiele uwagi poświęca problemowi winy i nieuniknionej kary za demiurgiczne ambicje, jaka spotyka tych, którzy dążą do wykroczenia poza nieuchronności ludzkiego losu. Książka ta zawiera barwne opisy wielorakich sposobów rekonstrukcji ludzkiego bytu i analizy różnych kierunków myślenia o tych praktykach".

z Przedmowy prof. dr hab. Aldony Jawłowskiej Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski

Seria wydawnicza 
-
Rok wydania 
2008